90 درصد اتوبوس‌های تهران از رده خارج هستند

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه سن اتوبوس‌های شهری باید 8 سال باشد، گفت: 90درصد اتوبوس‌های ما بین 8 تا 11 سال سن دارند. به گزارش برنا؛ محسن‌هاشمی، در رابطه با ایمنی اتوبوس‌ها گفت: یک مدت به برخی اتوبوس‌ها بمب‌های متحرک گفته شد که منظور اتوبوس‌های گازی و کپسول‌ها بوده است. او افزود: کپسول‌های گازی تحت فشار هستند و طول عمری دارند که واقعا خطرناک هستند و همیشه باید تست شوند. عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: بعضا اگر عمر استفاده از کپسول‌های گازی گذشته باشد بمب متحرک خواهند بود.‌هاشمی در رابطه با وضعیت اتوبوس‌های فرسوده افزود: اتوبوس‌ها باید زیر 5 سال عمر داشته باشند اما اگر بخواهیم خیلی در نظر بگیریم باید 8 ساله باشد که در حال حاضر 90 درصد اتوبوس‌های ما بین 8 تا 11 سال سن دارند.