آثار سیل در سرزمین پروژه‌های ناتمام

«جاده» سال هاست که پاشنه آشیل توسعه سیستان و بلوچستان بویژه مناطق جنوبی آن است و در این میان چابهار با وجود ظرفیت‌های بالقوه توسعه وضعیت بدتری از نظر دسترسی‌های ارتباطی دارد. در مسیرهای منتهی به بندر چابهار بزرگراه و آزادراه وجود ندارد. مسیرهای پرتردد این شهر بندری در محور نیکشهر، کنارک و سرباز کم عرض است و همین مسأله مخاطرات رانندگی در این محور را افزایش داده است. مسیر 30 کیلومتری و پر تردد کنارک به چابهار از پر تلفات‌ترین محورهای جاده‌ای کشور است. با وجود اینکه سالهاست بر تکمیل کریدور ارتباطی شرق- غرب به موازات سواحل دریای عمان و خلیج فارس و کریدور ارتباطی شمال - جنوب با مبدأ چابهار تأکید شده است، با این حال هرچه در این مسیرها به چابهار نزدیک شوید، جاده باریک تر و راه ها پر خطر‌تر می‌شود. با این مقدمه و با چنین تصویری از وضعیت این منطقه می‌توان مشکلات ارتباطی و دسترسی به حدود 500 روستا در شرایط سیل بی‌سابقه در سیستان و بلوچستان را بهتر درک کرد.

صفحات 2 و 11را بخوانید