بازداشت ۲۷ نفر از کارکنان متخلف ثبت اسناد

سرویس جامعه جوان آنلاین: به گزارش فارس، در ادامه سیاست مبارزه با فساد، تعدادی دیگر از کارکنان ثبت اسناد تهران از جمله ۱۵ نفر از کارکنان واحد ثبتی قلهک، چهار نفر از کارکنان واحد ثبتی پیروزی و دو نفر از کارکنان واحد اجرای اسناد رسمی بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، در واحد‌های ستادی نیز پنج نفر از کارکنان و نیرو‌های شرکتی اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و یک نفر از دفتر فنی سازمان ثبت بازداشت و به مرجع قضایی معرفی شدند. در این راستا همچنین جمعی از افراد کار‌چاق‌کن و دلال پیرامون این ادارات نیز بازداشت شدند و این سیاست تا ریشه‌کن کردن هرگونه فساد در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه خواهد داشت.