درگیری لفظی در شورای شهر تهران

بررسی نامگذاری معابر و خیابان‌های جدید در پایتخت در یکصد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر حواشی زیادی در پی داشت.به گزارش ایلنا،محمد جواد حق شناس در جریان این بررسی گفت: کمیسیون با پیشنهادات رسیده همیشه همراهی نمی‌کند و برای تغییر نام مقاومت وجود دارد. هر روز و هر شب خیابان و میدان جدید ایجاد نمی‌شود، اما شاهد تعدد نام‌های تکراری هستیم و تعداد خیابان‌های جدید در شهر باعث شده تا به سمت نامگذاری‌های جدید برویم. او تصریح کرد: در حال حاضر به عنوان مثال اسامی لاله، لادن، مریم و نیلوفر به دفعات و در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ بار تکرار شده است که باید از این تکرارها جلوگیری شود. حسن خلیل‌آبادی در ادامه بیان داشت: ما از خود اسم خلق نمی‌کنیم و کوچک‌ترین تعارضی هم با نظر مردم مطرح نبوده است. سپس بهاره آروین و ابراهیم امینی گفتند که نامگذاری باید مانند بررسی باغات به صورت تک تک انجام شود، چرا که حساسیت مردم را به همراه دارد. در ادامه حجت نظری گفت باید رویه واحد در نظر گرفته شود.این واکنش نظری با اعتراض بهاره آروین همراه شد. او با بیان اینکه در صحن به ما توهین شده است، گفت:این برخورد ایشان ناشایست است، من استعفا می‌دهم و هرکس آستانه تحملش بالاست، عضو هیات رئیسه شود.در ادامه اعضای شورای شهر تلاش کردند، آروین را برای خروج از صحن منصرف کنند، چرا که با خروج او ، صحن از رسمیت می‌افتاد.