لاریجانی: مجلس رکن مهم مردم‌سالاری دینی است


رئیس مجلس اما رأی خود را در ستاد انتخابات قم به صندوق انداخت. علی لاریجانی، گفت: رأی ملت ایران به نمایندگان دو نتیجه دارد؛ هم سازمان اداره کشور را تقویت می‌کند و هم برای کشور پشتوانه سیاسی و امنیتی به همراه می‌آورد. وی همچنین در تشریح مجلس کارآمد بیان کرد: با پشتوانه رأی مردم و افزایش مشارکت، کارآمدی افزایش می‌یابد و حریف را پس می‌زند؛ به طوری که وقتی رأی مردم افزایش پیدا کند، حریف از خواسته‌هایش صرف نظر خواهد کرد. وی مجلس را از ارکان اصلی و مصداق بارز مردم سالاری دانست و گفت: مجلس جایگاه اصلی را در کشور دارد که در ریل‌گذاری مسیر حرکت و تصمیم گیری‌های کلان کشور از جمله در بحث بودجه، نقش اساسی به عهده دارد. ممکن است که در مواردی چون بودجه، دولت مقدمات را فراهم کند، اما تصمیم‌گیری اصلی با قوه مقننه است. به‌گفته رئیس مجلس مردم اگر در پای صندوق‌های رأی حضور داشته باشند و انتخاب شایسته‌ای انجام دهند، مجلس خوب و قدرتمندی خواهند داشت و می‌توانند مسائل را حل و دشمن را مأیوس کنند.