باید برای جنگ با چین آماده شویم

یک مقام ارشد در پنتاگون گفت که آمریکا باید با دستیابی به پیشرفته‌ترین تسلیحات، خود را برای نبرد با چین آماده کند. به گزارش ایرنا، روزنامه ساوث چاینا مورنینگ چین نوشت که چاد اسبراگیا معاون وزیر دفاع آمریکا در امور چین بر آمادگی کشورش برای رویارویی نظامی با پکن تاکید کرده است.وی گفت که ما باید تسلیحاتی پیشرفته در اختیار داشته باشیم. چابک و فرز و باهوش باشیم.زیرا این یک فرایند درازمدت است. مقام پنتاگون ساخت تسلیحات و تقویت روابط با متحدان و افزایش قابلیت‌های پنتاگون را برای این درگیری نظامی احتمالی با چین لازم دانست. مقام ارشد نظامی آمریکا احتمال برخورد نظامی با چین را بسیار قوی دانست و گفت که برای همین باید در یک فرایند درازمدت زیرکی و چابکی و باهوشی خود را داشته باشیم. وابسته پیشین دفاعی آمریکا در چین در کمیسیون بررسی امور امنیتی و اقتصادی چین و آمریکا از آنچه جاه طلبی‌های چین و قویتر شدن روزمره ارتش این کشور خواند، ابراز نگرانی کرد. وی گفت که همین سبب می‌شود تا حضور نظامی چین در دنیا افزایش یابد. ارتش این کشور قویتر و مدرن‌تر شود و این به معنای به چالش کشیده شدن منافع آمریکاست.اسبراگیا تاکید کرد: به همان نسبت که چین پا را از مرزهای خود فراتر می‌گذارد ما باید نیرویی مرگبارتر و مقاومتر باشیم.