«دولت پنهان» پاسخگوی ناكارآمدی ها نيست

آرمان ملي: تا کنون بارها مطرح شده که چرا دولت‌ها در ايران نمي‌توانند آنطور که بايد عملکردهاي مطلوب و نتايج مطلوب‌تر داشته باشند. بسياري اين مساله را به دليل محدوديت‌هاي اختياري دولت‌ها و از طرفي برخي موازي کاري‌ها عنوان مي‌کنند و معتقدند از آنجا که دولت‌ها بايد بجز عملکرد خود پاسخگوي عملکرد ساير نهادهاي موازي نيز باشند با اين شرايط جامعه شاهد کارآمدي کمتري خواهد بود. هر چند که وجود دولت پنهان در برخي مقاطع را نيز نمي‌توان ناديده گرفت. مسعود پزشکيان نايب رئيس مجلس مي‌گويد: «پاسخگويي به مشکلات مردم وظيفه کساني است که در سايه حرکت مي‌کنند و حضوري ثابت در تصميم‌گيري‌ها دارند. اگر به جاي حسن روحاني بودم، در اولين فرصت به مجلس مي‌آمدم و همه چيز را به صورت شفاف بيان مي‌کردم».
دولت پنهان يا نهادهاي موازي
هر چند که نزديک به 3 سال از انتخابات رياست جمهوري سال 96 مي‌گذرد و روحاني و دولتش ماه‌ها است که در پي حل امورات کشور هستند اما به‌نظر مي‌رسد که هنوز براي برخي انتخابات به پايان نرسيده و درصددند تا پايان دوره روحاني با تخريب، سياه نمايي و دولت در سايه دولت را ناکارآمد جلوه دهند و خود را يگانه منجي خروج کشور از شرايط بحراني معرفي کنند. گرچه حسن روحاني در همان ابتداي کار پس از پيروزي اظهار داشت که «من از رقباي خودم و مخالفانم و تمامي جناح‌هاي مخالف دولت در انتخابات کمک مي‌خواهم تا به کمک آنها بتوانيم کشور را توسعه دهيم و زندگي مردم را رونق بخشيم.» و البته وعده داد که در دولت آينده از نظرهاي مخالف و رقبا نيز استفاده خواهد کرد و از آنها خواست براي توسعه کشور به دولت دوازدهم کمک کنند اما رقبا از آغازين ماه‌هاي روي کار آمدن دولت از هيچ هجمه‌اي فروگذار نکردند. نگاهي به کنش سياسي رقباي روحاني از سال 96 تاکنون به وضوح نشان مي‌دهد که هر کدام به نحوي با انتقادات گاه و بيگاه از دولت شرايط را براي انجام بهتر امور سخت‌تر کردند. برخي چهره‌ها 3 سال تلاش کردند که با انتقادات گاه و بيگاه و منفعل نشان دادن دولت، راهي براي حضور در قوه اجراييه کشور پيدا کنند. کما اينکه پس از طي اين مدت اصولگرايان توانستند سنگر مجلس را فتح کنند اما کيست که نداند آنها در سوداي رياست جمهوري هستند. سعيد جليلي نيز از همان ابتداي روي کار آمدن دولت دوم روحاني با بر پايي جلساتش و سخنراني‌هاي گاه و بيگاه علنا به تشکيل دولت در سايه پرداخت. از همان زمان تا کنون عده اي بر اين عقيده‌اند که بسياري از امور در دست روحاني و مردانش نبوده و برخي نهادهاي موازي و حتي دولت در سايه برخي امورات را در اختيار داشته اما چون در پايان رئيس جمهور و دولت بايد پاسخگوي افکار عمومي باشند همه چيز به گردن آنها مي‌افتد. از اين جهت برخي معتقدند که تا دير نشده روحاني بايد با مردم از مشکلات و بن‌بست‌ها سخن بگويد تا برخي تا به‌واسطه برخي محدوديت‌هاي وارده همه هجمه ها و انتقادات به او و دولتش وارد نشود.
روحاني شفاف سازي کند
نايب رئيس مجلس اظهار داشت: همه اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب در فساد و ناکارآمدي مقصرند و بازي «کي بود من نبودم: جواب نخواهد داد. پاسخگويي به مشکلات مردم وظيفه کساني است که در سايه حرکت مي‌کنند و حضوري ثابت در تصميم‌گيري‌ها دارند. مسعود پزشکيان در گفت و گو با ارگان حزب کارگزاران سازندگي گفت: اگر به جاي حسن روحاني بودم، در اولين فرصت به مجلس مي‌آمدم و همه چيز را به صورت شفاف بيان مي‌کردم. تا همه بدانند کاري که خاتمي بايد مي کرد و نکرد الان ديگر چيزي براي واهمه وجود ندارد. همه چيز را مردم مي‌دانند و هرروز شاهد فسادهاي اقتصادي فرهنگي و اخلاقي هستند. ديگر چيزي به نام ارزش در فرهنگ ايران باقي نمانده است. وي افزود: هر دولتي روي کار آمد عده‌اي شعار دادند بي‌عرضه است. بعد از سوي ديگر در 40 سالگي انقلاب از دستاوردهاي انقلاب مي‌گوييم. خب اگر دستاوردي داريم همين بي‌عرضه‌ها به دست آورده‌اند و اگر همه آنها بي‌عرضه‌اند که از کدام دستاورد سخن مي‌گوييد. يعني اين تناقض را بايد حل کنيم. نماينده تبريز بيان کرد: همه جناح‌ها به صورت موقتي آمده و رفته‌اند اما ثبات کاري دست کساني بوده که در سايه حرکت مي‌کنند. اين سازمان در سايه هميشه حضور داشته و ثابت بوده است. در نتيجه اگر مشکلي در کشور وجود دارد آنهايي که ثبات دارند بايد جواب بدهند و نه آنهايي که يک روز آمده و يک روز هم مي‌روند. عضو‌ فراکسيون اميد مجلس ادامه داد: زماني که من وزير بهداشت بودم 25 کانون در بهداشت و درمان تصميم مي‌گرفتند. من وزير بودم اما اختياراتم در دست 25 واحد و سازمان و ارگان ديگر بود. بعد هم در نهايت من بايد پاسخگو مي‌بودم. در بقيه وزارتخانه‌ها هم همين وضع است. شما فکر مي‌کنيد فرهنگ را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي کنترل مي‌کند؟ سازمان‌هاي مختلف در اين زمينه نقش‌آفريني مي‌کنند اما وقتي مي‌خواهند فحش بدهند تنها به وزارت ارشاد فحش مي‌دهند. پزشکيان تصريح کرد: قدرت در دست کساني است که نه مجلس نه رئيس جمهور و نه ساير مقامات دولتي حق نظر دارند. به خاطر دارم که در زمان شاه مي‌گفتند يک ساعت راديو را در هفته در اختيار ما بگذاريد ما همه را مسلمان مي‌کنيم. اما حالا راديو، تمام کانال‌ها و دانشگا‌ها در دست ماست. پس چرا وضع جامعه اين‌گونه است؟