تفکر خوارجی و بازی با جان مردم

 
 
 
 
 
در کشور ما هميشه يک جرياني وجود داشته که جلوي هرگونه نوآوري، بهزيستي و توسعه‌اي که در آن سازندگي باشد، با لباس دين مي‌ايستاده و در تاريخ 150 سال اخير، برخي حرکت‌ها در لباس مذهبي اينگونه زياد است. با انقلاب اسلامي هم اين جريان وجود داشت اما در زمان امام(ره) جرات بروز وجود نداشت. در سال‌هاي اخير جرياني که به خيال خود خدمت به اسلام مي‌کند درحالي که اينطور نيست. نمونه اخير و هتک حرمتي که صورت گرفته، بار اول نبوده و بارها در حمله‌هايي که به افراد، بيوت و مراجع مي‌شد، شاهد بوده‌ايم. حرکت زشت و غيرعقلاني که در برابر مصوبه مربوط به دولت و استان صورت گرفت و طي آن ايستادند و شعارهاي زشت سر دادند. اما سوال اين است که چرا اين جريان به حيات خود ادامه مي‌دهد و جلوي آنها گرفته نمي‌شود؟ آن نگاهي که روي مسائلي مانند حضور خانم‌ها در ورزشگاه‌ها حساس است، چرا روي اين مساله که هم يک جريان ضدملي و هم ضدمذهبي بود، حساسيت لازم به خرج نمي‌دهد؟ در اسلام يک اصل عقلاني به نام حفظ جان انسان به هر قيمت داريم که اگر جان انسان در خطر باشد ديگر احکام بايد حول همين باشد و مي‌توان از واژه فدا استفاده کرد. مثل وقتي که روزه را فدا مي‌کنيم تا بيماري نجات پيدا کند. الان کرونا ويروسي خطرناک است که جان انسان‌ها را هدف گرفته. ما نبايد مقابل مصوبات قانوني بايستيم و صرفا بگوييم ما دارالشفا داريم، نماز جمعه داريم. دنيا، دنياي اسباب و مسببات است. کرونا هم که زمان و مکان نمي‌شناسد. ممکن است در خانه خدا و مقدس‌ترين مکان‌ها هم برود و به انسان‌ها ضربه وارد کند. همانطور که نماز جمعه‌ها را تعطيل کردند که کار خوبي بود، هرگونه اماکن عمومي که مردم جمع شوند به‌ويژه حرم‌ها که سر وصورت خود را به ضريح مي‌مالند ويروس خطرناکي که نه خدا مي‌شناسد، نه پيامبر و نه امام سرايت مي‌کند. بايد جلوي عده‌اي که اينطور وقيحانه با شعارهاي مذهبي خواستار شکستن درِ حرم هستند و مصوبه‌اي که طي آن مدتي در حرم‌ها بسته شود را ناديده مي‌گيرند، ايستاد. مراجع، دولت، دستگاه قضائي و دستگاه اطلاعاتي کشور اين اتفاق را ريشه‌يابي کنند که از کجا آب مي‌خورد. پديد‌ه‌اي که تابه‌حال ضررهاي زيادي متوجه کشور کرده است. همين افرادي که به سفارت‌هاي انگليس و عربستان حمله کردند و براي کشور هزينه تراشيدند. اتفاقي که در قم و مشهد افتاد، نمونه آخر نيست. ممکن است روزي در خانه مرجعي را هم بشکنند تا مقاصدشان برآورده شود. درواقع نبايد فقط رخداد اخير را نگاه کنيم چون مساله‌اي است که سال‌ها وجود دارد و گاهي شاهد آن هستيم که افرادي کرونا را مقدمه ظهور تحليل مي کنند. به‌عنوان دين و مذهب، عقلانيت در کشور تهديد مي‌شود و هيچ خطري هم بالاتر از اين نيست. چرا برخي از علما وقت بيماري براي معالجه به خارج هم مي‌روند؟ اين علم است که مداوا مي‌کند. توصيه مراجع در موقع بيماري مراجعه به بيمارستان کشورهايي که دکترهاي حاذق‌تر و درمان قوي‌تر دارند، چون حفظ نجات جان انسان واجب است و انسان بايد جايي برود که جان خودش را حفظ کند و نجات دهد. بنابراين کرونا را جدي بگيريم و اجازه ندهيم عده‌اي نابخردانه جلوي سلامتي افراد را بگيرند و جان انسان‌ها را به خطر بيندازند. خوارج هم به‌عنوان دين علي ابن ابيطالب را شهيد کردند. خوارج کساني بودند که به قول علي(ع) خشک مغز بودند و دينداري شان در سطح يک عقل و عقلانيت نبود و روي شعارهايي تعصب مي‌ورزيدند و در اين راه هم آدم‌ها را مي‌کشتند. ريختن خون افراد برايشان راحت بود تا شعارهايشان زنده بماند. هر حرکت و فکري که دور از تعقل و عقلانيت باشد و بخواهد به نام دين صورت بگيرد، خلاف آن است و مي‌شود خوارج. خوارج از بين رفته‌اند ولي تفکرشان باقي است.