افزایش 75 درصدی تعداد خودروها در معابر

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: روز گذشته و براساس اطلاعات به دست آمده نسبت به روز 30 فروردین سال 98 افزایش 75 درصدی تعداد خودروهای حاضر در معابر شهری را شاهدیم.
به گزارش فارس، سردار محمدرضا مهماندار افزود: امروز از ابتدای صبح یعنی از ساعت 6 صبح بار ترافیکی در محدوده مرکز شهر تهران شاهد بودیم. الان هم این ترافیک در به خصوص محدوده مرکزی شهر تهران وجود دارد و این کار مدیریت ترافیک شهری را مختل می کند. امروز بررسی ها نشان می دهد که 75 درصد نسبت به سال گذشته و روز 30 فروردین ماه افزایش ترافیک در محدوده مرکزی شهری داریمیعنی دو برابر خودرو بیشتر وارد این محدوده شده است. نکته دوم بحث نبود پارکینگ به اندازه کافی در مرکز شهر تهران است و نبود پارکینگ باعث شده که خودروها دوبله پارک کرده اند و چند ردیفه کنار هم پارک می کنند که این موضوع ترافیک را چند برابر کرده است. ادامه این وضعیت نه تنها مشکل محدوده شهر برای تردد را حل نمی کند بلکه می تواند مخل کسب و کار این عزیزان باشد و اگر قرار باشد مردم اینگونه بی محابا وارد شهر بشوند نمی توان چیزی را کنترل کرد. نکته ای که باید به آن توجه شود این است که همه این افرادی که این روزها وارد خیابان ها می شوند کارمندان نیستند که رفت و آمدشان ضروری باشد. شاهد این مدعای ما این است که اگر همه این افراد کارمند بودند نهایتا ما تا ساعت 9 صبح ترافیک را شاهد بودیم نه اینکه امروز تا همین الان هم ترافیک در معابر می بینیم.