دستور روحانی به‌وزیر اطلاعات درباره ماجرای جوجه‌کُشی

در جلسه عصر يکشنبه هيات‌وزيران به‌رياست حسن روحاني، وزير بهداشت گزارشي از بهبود رتبه کشور درخصوص تعداد مبتلايان به‌کرونا و ميزان بهبوديافتگان آن و دو رقمي ماندن آمار مرگ‌ومير ناشي از اين بيماري ارائه داد. رئيس‌جمهوري ضمن تقدير از زحمات کادر پزشکي اظهار اميدواري کرد رقم ابتلا و مرگ‌ومير به‌تدريج منفي شود. در عين حال ضمن پراهميت خواندن آغاز کسب‌وکارها، از مردم خواست پروتکل‌هاي بهداشتي را کاملا رعايت کنند تا مجبور به‌بازگشت به‌عقب يا شرايط قبل و تعطيلي مجدد کسب‌وکارها نشويم. روحاني همچنين از وزير امور اقتصادي و دارايي درخواست کرد برنامه اشتغال متناسب با وضعيت کرونايي براي طرح و بررسي دولت، تهيه و ارائه کند. رئيس‌جمهور گفت: کرونا يک بيماري است وليکن بيکاري يک خطر بزرگ است، نبايد مرگ‌ومير ناشي از کرونا مهار شود ولي مرگ‌ومير ناشي از فقر و بيکاري راه بيفتد. روحاني از همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط خواست شرايط اشتغال، کسب‌وکار و توليد را به‌حد امکان تسهيل کنند و در صورت نياز به اخذ مصوبه از دولت، مراتب را به‌دولت منعکس کنند. رئيس‌جمهور همچنين به‌وزير اطلاعات دستور داد نسبت به‌اقدام غيرقانوني و غيراخلاقي از بين بردن جوجه‌هاي يک روزه سريعا رسيدگي شود و عاملان آن تحت تعقيب قرار گيرند. هيات‌وزيران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص طرح«الحاق يک تبصره به‌قانون انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي»، وزير کشور را به‌عنوان نماينده خود به‌منظور پيگيري اين موضوع تعيين کرد. براساس طرح مزبور «هرگاه گزارش ارسالي به‌مراجع اجرايي و نظارتي انتخابات به‌ادعاي ذي‌نفع خلاف واقع باشد، داوطلب مي‌تواند به‌محاکم صالح قضائي شکايت‌کرده و در صورت اثبات خلاف بودن گزارش، گزارش‌دهنده در صورتي که به‌اتکاي مسئوليت در يکي از مراجع استعلامي اين گزارش خلاف را داده، متخلف و به دو سال انفصال از خدمت محکوم خواهد شد، گزارش‌دهندگان غيرمسئول در دستگاه‌هاي ذي‌ربط به شش ماه حبس تعزيري محکوم خواهند شد، اين قانون عطف به‌ماسبق براي يک دوره مي‌شود.»