جوجه کُشی...

مجید ابهری‪-‬ انگار قرار نیست که اخبار و رخدادهای تلخ دست از سر ما و کشور بردارد. درست است که بخش قابل توجهی از حوادث خارج از اراده انسان و در حیطه حوادث طبیعی هستند اما می‌توان تا حدود قابل توجهی از عوارض و رویدادهای مرتبط با اینگونه پیشامدها با مدیریت دقیق و اساسی کم کرد. قطع درختان در جنگل‌ها و تغییر کاربری مسیل‌های رودها علاوه بر تخریب محیط زیست باعث سیل و زیان‌های مربوط به آن می شود. فضای مجازی علیرغم ترکش‌های فرهنگی و اجتماعی و عوارض مرتبط، امیتازات قابل توجهی در کوچک نمودن جهان و تسریع در برقراری ارتباط بین انسانها داشته و بسیاری از اخبار و حوادث را سریعتر و گاه درست تر از دولت‌های خود در اختیار جوامع قرار می دهند.
به قول دکتر چاپمن « درفضای مجازی ما آدمها در اطاق شیشه ای نشسته ایم وتمام حرکات ما در معرض دید و قضاوت جهانیان قرار دارد...» از حادثه تلخی حرف میزنم که هنوز تاریخ وقوع آن به یک هفته نرسیده است. حیوانات نیز مخلوق خداوند قهار و مهربان بوده وتسبیح گوی او هستند . در تمام مکاتب وادیان آسمانی به ویژه دیانت مقدس ما، سفارشات متعدد و مختلفی در مورد رعایت حقوق آنها گردیده است . رسول اکرم (ص) فرموده به صورت شتر واسب و... سیلی نزنید زیرا آنها تسبیح خدا را
می گویند. یا اگر اسب و حیوانات دیگر بچه دارند اول
اجازه بدهید؛ فرزندانشان شیر بخورند و سپس آنها را بدوشید؛ مولا علی (ع) فرموده:« بین کره اسب ، خر وشتر ومادرانشان جدایی نیندازید.» علیرغم اینهمه سفارش و توصیه باز با کمال تاسف گاهی وقایعی دیده می شود که داغی جگر سوز بر جای می گذارد.


علاوه بر آثار وعوارض اخلاقی و فرهنگی گاه عوارض احساسی وتربیتی آنها به اندازه و یا بیشتر از نتایج اقتصادی خواهد شد. چند روز پیش نماهنگی از دفن هزاران جوجه یکروزه پخش میشد که به وسیله یکدستگاه لودر روی آنها خاک ریخته می‌شد. این منظره آنچنان دلخراش و آزار دهنده بود که اشک از چشمان هربیننده سرازیر می‌شد.
اگر این حرکت در یک کشور از قاره سبز و یا حتی نیمه آفریقایی اتفاق می افتاد سازمان‌های مدافع حقوق حیوانات موضوع را حتی به سازمان ملل کشانده و اجازه نمی دادند بایگانی شود. حالا توجه به چندنکته ضروری است:
الف: دردفاع از این حرکت نادرست چند کار ناشناس
گفته اند: دان برای جوجه‌ها نداشتیم؛ ولی انگار یادشان رفته پارسال دو میلیارد دلار ذرت برای این منظور خریداری شده است.
ب: باز تعدادی ناکارشناس تر از قبلی‌ها
گفته اند این کار برای جلوگیری از افت قیمت مرغ صورت می گیرد. یعنی تنظیم بازار. صد البته من رفتارشناسَ حق دخالت واظهار نظر در امور اقتصادی وصنعت مرغداری را ندارم. اما حداقل
می توانم بگویم هستند خانواده‌هایی که در طول سال توان خرید ومصرف مرغ را ندارند.
ج: باز کارناشناسی گفته است که این حرکت (اتلاف جوجه یکروزه) چندین بار در سال اتفاق می افتد. در هر شکل و حال باید کسانی که توانی در زمینه‌های مقابله وجلوگیری از اینگونه حوادث دارند اجازه تکرار به آنها ندهند. زمانی که ما بچه بودیم اجازه تماشای سر بریدن گوسفند وحتی مرغ را به ما نمی دادند. نتیجه « ما» شدیم با قلب رئوف حالا این بچه‌ها که برای سرگرمی تماشاگر اینگونه کلیپ ‌ها و مناظر هستند چه خواهند شد؟ چند روز دیگر موضوع با محکوم کردن راننده لودر حاضر در صحنه فیصله یافته و به فراموشی سپرده خواهد شد.