حقوق فروردین آمد حق عائله مندی بازنشستگان نیامد!

محمد جواد رنجبر/ تعدادی از بازنشستگان کشوری و لشکری در تماس با خراسان از پرداخت نشدن افزایش حق عائله مندی و حق اولاد در حقوق فروردین امسال خود گلایه کردند.
به گزارش خراسان، بر اساس تصمیم هیئت وزیران در جلسه ۲۰ فروردین امسال،  حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح در سال 99، 15 درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافت و مقرر شد پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد.
همچنین حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و دیگر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۱۸ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۵۰ ریال و حداکثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شد.در این بین برخی از بازنشستگان کشوری و لشکری در تماس با خراسان اعلام کردند که افزایش حق عائله مندی و حق اولاد تاکنون برای آنان واریز نشده است.
یکی از این بازنشستگان لشکری دیروز در تماس با تحریریه خراسان گفت: از اول اسفند سال گذشته با اجرای افزایش امتیازات فصل 10 برای شاغلان، امتیاز عائله مندی از 810 ریال به هزار و 215 ریال و امتیاز اولاد از 210 به 315 ریال افزایش داده شد و مبلغ حق عائله مندی از 171 هزار و 720 تومان به 257 هزار و 580 تومان و مبلغ حق اولاد از 44 هزار و 520 تومان به 66 هزار و 780 تومان افزایش یافت و پرداخت شد.


وی افزود: متاسفانه برای بازنشستگان کشوری و لشکری همان مبلغ قبلی واریز شده و این افزایش اعمال نشده است.او ادامه داد: این در حالی است که به استناد بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، کمک هزینه عائله مندی به بازنشستگان و شاغلان تعلق می گیرد و فرقی بین شاغل و بازنشسته نیست؛ همچنین طبق ماده 109، حق عائله مندی و اولاد بازنشستگان و شاغلان باید یکسان باشد.این بازنشسته گفت: باتوجه به تصریح قانون مبنی بر مساوی بودن حق عائله مندی و اولاد بازنشستگان و شاغلان، درخواست بازنشستگان از صندوق بازنشستگی کشوری این است که هر چه زودتر این افزایش حق عائله مندی و اولاد در احکام و فیش حقوقی آنان نیز اعمال شود و مابه التفاوت ماه هایی که پرداخت نشده نیز به حساب بازنشستگان واریز شود.
مسئولان چه می گویند؟
در همین زمینه دیروز با مدیر صندوق بازنشستگی خراسان رضوی گفت وگو کردیم.
علیرضا کریم دادی در گفت و گو با خراسان با بیان این که این امور به صورت متمرکز در تهران انجام می شود، اظهار کرد: پرداخت حقوق بازنشستگان صرفا از طریق صندوق بازنشستگی انجام می شود، اما حق عائله مندی و حق اولاد، به عنوان عاملیت لحاظ می شود که بعد از تامین و تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه و واریز آن به حساب صندوق بازنشستگی کشوری، به تناسب تعداد اولاد و نوع مشمولیت بازنشستگان، صندوق بازنشستگی این رقم را همزمان با پرداخت حقوق برای افراد بازنشسته واریز می کند.
پرداخت ما به التفاوت حق عائله مندی و حق اولاد احتمالا در حقوق اردیبهشت
وی افزود: سوابق گذشته نشان می دهد که چون در ابتدای هر سال، تامین اعتبار صدور احکام جدید بازنشستگان در اولویت قرار داشته، تامین آن اعتبار با کمی تاخیر انجام می شده است.
مدیر صندوق بازنشستگی خراسان رضوی ادامه داد: در سال های گذشته نیز معمولا مابه التفاوت حق عائله مندی و حق اولاد در حقوق اردیبهشت بازنشستگان واریز می شده و امسال هم به احتمال زیاد این رقم با حقوق اردیبهشت واریز شود.