کرونا در کشور به خوبی مدیریت شد

وزیر دفاع گفت: تجهیزات ارتش برای مقابله با کرونا، از فناوری روز دنیا بهره می‌برد.
به گزارش ایسنا، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  درباره تجهیزات مقابله‌ای ارتش در مواجهه با ویروس کرونا گفت: ارتش و همه نیروهای مسلح واحدهای کاملا آماده‌ای هستند که این آمادگی برای اجرای ماموریت‌هاست که اهمیت بسیاری هم نیز دارد.
وی ادامه داد: ماموریت نیروهای مسلح ما حفظ تمامیت ارضی و امنیت کشور است، البته برای مقابله با ویروس کرونا مقدار قابل توجهی امکانات درمانی و بهداشتی در اختیار دارند. وزیر دفاع گفت: نیروهای مسلح به همان شکل که در موضوعات و مشکلات گوناگونِ کشور مانند سیل و زلزله حضور پیدا می‌کند؛ برای مقابله با کرونا هم امکانات بهداشتی و درمانی خود را به میدان آوردند. سرتیپ حاتمی با بیان اینکه ارتش و نیروهای مسلح در موضوع مقابله با کرونا نیز وارد میدان شدند، خاطرنشان کرد: نقش نیروهای مسلح و ارتش اهمیت بسیاری دارد، به این دلیل که هم در پشتیبانی روحی و روانی از مردم و سامانه بهداشت کشور و هم به عنوان یک امکان و ظرفیت قابل توجهی که کار واقعی بسیاری را انجام داد مورد توجه است.
وزیر دفاع تجهیزات مقابله با کرونا که در ارتش ساخته شده را همگام با فناوری روز دانست و تاکید کرد: تجهیزاتی که در ارتش برای مقابله با کرونا ساخته شده از فناوری روز دنیا بهره می‌برد، یعنی همان فناوری که در دنیا هم برای مقابله با کرونا استفاده می‌شود.


او ادامه داد: ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر نیروهای مسلح کشورمان نیز این فناوری‌ها را در اختیار دارند و از این نوع تجهیزات نوین به میزان کافی در اختیار نیروهای مسلح و کشورمان قرار دارد.
سرتیپ حاتمی در پایان اظهار کرد: خوشبختانه ما تا امروز توانستیم در مقابله با کرونا مقاومت کرده و آن را مدیریت کنیم.