پند آموزی از تاریخ

فتح اله دهقان‪-‬ تاریخ برای انسانها اهمیت و فواید بیشماری دارد که مهمترین آن عبرت آموزی
و درس گرفتن برای ساختن آینده است.
تاریخ به ما می گوید که در شرایط حساس حادثه ای کوچک میتواند منجر به فاجعه ای جهانی شود.
نمونه آن ترور ولیعهد اتریش بود که منجر به جنگ جهانی اول شد و فجایع وحشتناکی را برای بشریت رقم زد.


این روزها تنش میان آمریکا و ایران بالا گرفته وترامپ ایران را تهدید به جنگ نموده است.
با توجه به تشنج و تلاطم ذاتی خاور میانه و خلیج فارس و تاثیرات مخربی که ویروس کرونا بر اقتصاد جهان ومنطقه گذاشته است و قیمت نفت به طرز بی سابقه ای سقوط نموده است و تاثیر آن بر انتخابات آینده امریکا، دور از ذهن نیست که قدرت های جهانی و برخی کشور های منطقه برای بقای خود به دنبال آتش افروز ی در راستای اهداف و تامین منافع سیاسی و اقتصادی خود باشند. تاریخ این نکته ظریف را به ما یاد آوری میکند که حکومتها
بر ای فرافکنی و فرار از مشکلات داخلی از
راه انداختن جنگ ابایی ندارند.بعید نیست آنها برای تامین منافع خود مایل باشند جنگی در خلیج فارس راه بیفتد.در این میان هم سلاح به فروش می‌رسد و قیمت نفت نیز اوج
خواهد گرفت و سود آن به جیب آمریکا ،
روسیه ، چین و...خواهد رفت.در این میان اتفاقی خواسته یا نا خواسته
می تواند زمینه بحران را فراهم نماید.
به گواه تاریخ قدرت های جهانی در کشورهای منطقه دارای نفوذ بوده و عناصری وابسته را در چنته دا رند که درمواقع لزوم در راستای منافع آنها اقدام نمایند. این حادثه میتواند توسط متعصبین جزم اندیش، احساساتی که مبنای فکری ایدئولوژیک دارند صورت گیرد.
دراین شرایط حساس و سرنوشت ساز بر عقلای قوم در منطقه فرض است که اوضاع را کنترل نموده و مواظب باشند بهانه ای برای شروع تنش ایجاد نشود زیرا بازنده اصلی در این میان مردم خاورمیانه و
خلیج فارس هستند.