سخنی با نمایندگان حال و آینده مجلس

رضا جعفری‪-‬ سوم اردیبهشت (چهار شنبه گذشته) نمایندگان مجلس در واپسین هفته‌های کاری دوره چهار ساله نمایندگی خود ، در طرحی دو فوریتی در راستای اصلاح برخی قوانین انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهرها ، ماده ای را به عنوانِ ماده ۶۱ مکرر، به قانون انتخابات تصویب و الحاق نمودند که بر مبنای آن «هر گاه بر اساس پاسخ استعلامات دریافتی از مراجع توسط هیات‌های اجرایی و نظارت صلاحیت داوطلبان رده شده باشد، هیاتهای مزبور موظفند در صورت درخواست داوطلب در موعد قانونی اعتراض، استنادات و گزارشاتی که موجب رد صلاحیت وی شده است را به وی تسلیم و اقدام به اخذ توضیحات و دفاعیات از وی کنند و سپس با عنایت به توضیحات و دفاعیات ارائه شده، نتایج بررسی‌های خود را به وی اعلام کنند. طبق تبصره یک این ماده در صورتی که داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی یا نادرست بودن مستندات موضوع این ماده باشد می‌تواند ظرف مهلت ۵ روز پس از اعلام نتایج بررسی اعتراض توسط هیات‌های مذکور، نزد محاکم قضایی صالح علیه دستگاه، مقام و یا شخص گزارش دهنده حسب مورد شکایت کند. در صورتی که اثبات شود گزارش مزبور خلاف واقع یا مستند، جعلی یا نادرست بوده است مرتکب به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی (دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی) درجه شش محکوم می‌شود. به موجب تبصره دو این ماده محاکم قضایی موظفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف مهلت 10 روز به شکایت رسیدگی و رای خود را صادر کنند. طبق تبصره ۳ این ماده هرگونه گزارش فاقد هویت گزارش دهنده بی‌اعتبار و
هر گونه تصمیم گیری مبتنی بر چنین گزارشاتی جرم بوده و متخلف مشمول مجازات موضوع این ماده می‌شود. براساس تبصره ۴ این ماده هیات‌های اجرایی و نظارت مکلفند در صورتی که در مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان با رای دادگاه خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی و نادرست بودن مستندات مورد استناد در تصمیمات آنها اثبات شود، در تصمیمات خود تجدید نظر نمایند و مستندات و گزارشات مزبور در رسیدگی‌های بعدی هیاتهای اجرایی و نظارت در کلیه انتخابات سراسری دوره‌های آتی فاقد اعتبار است.»گذشته از مباحث حقوقی و تفسیریِ مصوبه مذکور و ضرورت و اهمیت آن ، آنچه که باید در این خصوص خطاب به نمایندگان فعلی -که بسیاری شان پایانِ عمرِ نمایندگی خود را سپری و برخی به سوگ نشسته اند -گفت این است که : حضرات محترم ، گذشته از چرایی ، درست و نادرستِ ردصلاحیتها ، شرکت یا میزان عدم مشارکتِ مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اتفاقاً یکی از دلایل عدم اقبال مردم به حضور در پای صندوقهای رای و یا عدم رای به لیست همفکران شما ، ناکارآمدی و عملکردهای بدون برونداد و این چنینیِ شما در دوره دهم(جاری) مجلس بوده است که هرگاه منافعِ شخصی یا جناحی خود را در معرض آسیب و خطر دیده اید لب به اعتراض ، سخن و خطابه گشوده یا طرحی را تدارک و آن را به تصویب رسانده اید و امروز هم نگران کاندیداهای احتمالی رد صلاحیت شونده آینده غیر از خود نیستید؛
بلکه به فکرِ سالهای بعد هستید که احتمال می دهید
دوباره قبای کاندیداتوری را در کسبِ صندلیِ


ریاست جمهوری ، نمایندگی مجلس و یا حداقل شورای اسلامی شهر ها به تن کنید؛ چرا که اگر
غیر از این بود حتماً در خصوص تسریع در رسیدگی
به شکایات هزاران مالباخته خودروسازها که
قرارداد هایی شفاف دارند و بعضاً با گذشت بیش از ۱۶ ماه
از تشکیل جلسات دادگاه برای پرونده یا پرونده های
مرتبط رای صادر نشده است (مستندات قابل
ارائه است) نیز چاره ای می اندیشیدید؛ چرا در خصوص
موسسات مالی و یا شرکت هایی که با گذشت سالها مالباختگانش هنوز در راهروهای دادگاه ها سرگردانند و اصطلاحا کفشها پاره کرده و هنوز موفق به احقاقِ حقوق خود نشده اند مصوبه ای
عملی صورت نگرفته است .
چرا در خصوص حقوق ناچیز و شرم آور کارگرانی که چرخهای کارخانجات به دست توانای آنها در گردش است و زیر بار تورم و شرایط اقتصادی تحریم ها کمر خمیده و شکسته دارند این چنین حساس نبوده ومصوبه ضرب الاجلی نداشته اید؟ چه راهکاری در خصوص رد شدگان استخدام های دولتی در تحقیقات ناکارآمد محلی داشته اید؟
و صدها چراهای دیگری که صاحبان قدرت تفویض شده به شما در ذهن داشته و بر زبان و قلم جاری ساخته اند؛ و اما روی دیگر سخنان راقم با نمایندگانی که قریب به یک ماه دیگر بر صندلی‌های سبز مجلس تکیه خواهند زد و بسیاری نقدها که بر عملکرد نمایندگان فعلی و یا دولت -که بعضا هم به حق ، به جا و درست بوده است - وارد نموده اند، گذشته از اقبال ورودشان به مجلس به دلیل مشارکت اندک مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس بوده است یا خیر، این است که : اکنون نوبت به هنرنمایی شما در عرصه
قانونگذاری و نظارت و عمل به آنچه که شعار
داده اید است نه هنگامه نزاع بر سر کسب ریاست مجلس ، اگر اراده ودغدغه کار و خدمت دارید ؛ در غیر آن صورت نشان می دهید که هنری جز کوبیدن بر طبلِ عوام فریبی و پوپولیستی ندارید.بسم الله ؛ این گوی و این میدان .