زمزمه های انصراف الکاظمی

شبح شکست بر سر تشکیل دولت «مصطفی الکاظمی»؛ مامور تشکیل کابینه عراق  خیمه زده است و این نگرانی وجود دارد که او نیز به سرنوشت «محمد توفیق علاوی» و «عدنان الزرفی» دچار شود. برخی نمایندگان از اختلافات جدی میان فراکسیون‌های سیاسی و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه درباره کرسی‌های وزارتی خبر می‌دهند و برخی از فراکسیون‌ها نیز که در روز مامور شدن الکاظمی به تشکیل کابینه ، از او حمایت کرده بودند، اکنون اعلام می‌کنند که دیگر از اوحمایت نمی کنند. رئیس فراکسیون پارلمانی بدر با بیان این که گروه‌های سیاسی شیعه در مسئله انتخاب وزرا در مقابل الکاظمی انعطاف به خرج دادند تاکید کرد که ضروری است ترکیب کابینه او عادلانه چیده شود و حق همه گروه‌ها و قومیت‌ها در آن به صورت یکسان مد نظر قرار گیرد.یکی از رهبران جریان صدر عراق نیز ، بعید ندانست که با انصراف الکاظمی، نفر چهارمی مامور تشکیل کابینه شود. «حاکم الزاملی» با اشاره به تهدید مصطفی الکاظمی به انصراف در صورت تداوم فشارهای گروه‌های سیاسی گفته بود که در صورت انصراف مصطفی الکاظمی از نخست‌وزیری، دو گزینه وجود دارد؛ نخست بازگشت به عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی و دیگری انتخاب فوری فرد دیگری به عنوان مامور تشکیل کابینه.زمزمه های ترکیب کابینه الکاظمی نیز موید این است که در آن  شیعیان ۱۱ کرسی و سنی ها و کردها هم ۱۱ کرسی دارند.اگرکمی به وزارتخانه ها نگاه کنیم این یعنی ۵۰ درصد به شیعیان رسیده است، این در حالی است که در بدبینانه ترین برآورد، شیعیان ۶۰ درصد جمعیت عراق را تشکیل می دهند.شاید به این دلیل است که «کاطع الرکابی» نماینده ائتلاف «دولة القانون» می گوید: نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه، به درستی با گروه‌های سیاسی برخورد نمی‌کند و تعامل او با این گروه‌ها، دارای رنگ و بوی دو‌گانگی و بی‌عدالتی است، به برخی گروه‌های قومیتی اجازه انتخاب نامزدهای خود برای تصدی وزارتخانه ها را داده و در مقابل به برخی گروه‌ها فشار آورده و اجازه نمی‌دهد که حتی نظر خود را بگویند.