امید بهبود به شاخص‌های ۹۹ نسبت به ۹۸

طبيعتا بازارها در سال99 متاثر از متغيرهاي اقتصادي نيست بلکه براي اولين‌بار حداقل در اين دو سه دهه اخير بازارها متغير از متغيرهاي بهداشتي هم هست. مضاف بر اينکه بازارهاي ايران در سال99 متاثر از تحريم‌هاي دو سال اخير هم هست. ما کمتر از 10 روز ديگر دومين سالگرد تحريم‌هاي يکجانبه غيرقانوني آمريکا را داريم که اين تحريم‌ها منجر به کاهش شديد درآمدهاي نفتي و از طرفي ديگر تجارت کشور شده است. براي اينکه بدانيم که اين متغير تحريم چه اثري بر روي اقتصاد ايران گذاشته است، کافي است که مقايسه کنيم تجارت خارجي سال 98 ايران را با سال 90. در سال 90 حجم تجارت يا بازرگاني خارجي ايران حدود 240 ميليارد دلار بوده. منظور از تجارت خارجي صادرات و واردات ايران است. اما در سال گذشته اين عدد به يک سوم رسيده است. در حالي که در 9 سال گذشته هم جمعيت کشور افزايش پيدا کرده، هم تنوع محصول و کالاهاي صنعتي در دنيا اتفاق افتاده. اما تجارت ايران به يک سوم رسيده و طبيعتا اين کاهش شديد تجارت بر روي متغيرهاي کلان اقتصادي اثرگذار است. اگر اين موضوع را ما اضافه کنيم که شرايط کرونايي هم منجر به کسادي کسب و کار شده و باز اگر بخواهيم بزرگي اين اثر کرونا را در اقتصاد ايران بسنجيم، کافي است که مقايسه کنيم که اين کرونا بر اقتصادهاي دنيا چه اثري گذاشته؟ وقتي که اقتصاد آمريکا در کمتر از دو ماه 26 ميليون نفر بيکار و براي اولين بار در 80 سال گذشته در آمريکا کرونا عامل نرخ بيکاري دورقمي شده و بزرگترين دستاورد ترامپ که نرخ بيکاري سه ونيم درصد بوده را نابود کرده، طبيعتا راحت مي‌توانيم مقايسه کنيم که طي دو ماه گذشته ويروس کرونا بر اقتصاد ايران چه اثري گذاشته است. بنابراين اين طبيعي است که بازارهاي ايران متاثر از هم ويروس کرونا و همچنين ويروس تحريم آثار عميق‌تري را بپذيرد. اما چون در سال جاري نسبت بارش‌ها در کشور پراکنده و گسترده و نسبت به سال قبل افزايشي و همچنين بلندمدت نيز افزايشي بوده، همچنان که در سال 98 رشد اقتصادي کشور در کشاورزي مثبت بوده، در سال 99 هم چنين بشود. و همچنين به دليل اينکه بازار سرمايه ظرفيت جذب نقدينگي را دارد و مردم ايران يا سهامداران در سال 98 بازار سرمايه سود 100 درصد بردند، اين شانس همچنان براي بازار سرمايه وجود دارد که به جذب نقدينگي بپردازد. آثار اين جذب را ما در تامين نقدينگي بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌توانيم ببينيم. يعني اينکه هرقدر که بازار پول محدوديت در تامين نقدنگي براي بنگاه‌هاي اقتصادي دارد بازار سرمايه مي‌تواند به جاي بازار پول نقدينگي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي را تامين کند. اما اين طبيعي است وقتي که دو سال پياپي اقتصاد ايران رشد منفي را تجربه کرده و همچنان تحريم ادامه دارد، انتظار اين نيست که در سال 99 ما شاهد آثار رشد منفي دو سال گذشته باشيم. اما مي‌تواند با توجه به رشد مثبت بخش کشاورزي از يک سمت و رونق بازار سرمايه از سمت ديگر و ظرفيت بخش ساختمان و مسکن سال 99 به لحاظ شاخص‌هاي اقتصادي از جمله نرخ رشد و نرخ تورم و نرخ بيکاري بهتر از سال 98 باشد.