رکوردشکنی هزینه های نظامی در سطح جهانی

هزینه‌های نظامی جهان رکورد تازه‌ای از خود به جا گذاشته و در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۱۹۱۷ میلیارد دلار رسیده است. پنج کشور که بیشترین هزینه نظامی را در سال ۲۰۱۹ داشته و ۶۲ درصد کل هزینه نظامی جهانی را به خود اختصاص داده‌اند شامل ایالات متحده آمریکا، چین، هند، روسیه و عربستان سعودی است. این نخستین باری است که دو کشور آسیایی (چین و هند) در میان سه کشور اول در لیست بیشترین هزینه نظامی در سطح جهان جای گرفته‌اند. مجموعه هزینه نظامی جهانی در سال ۲۰۱۹ معادل 2.2 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی بوده که تقریبا ۲۴۹ دلار به ازای هر نفر است. هزینه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۹ با 5.3 درصد افزایش به ۷۳۲ میلیارد دلار رسیده است که ۳۸ درصد کل هزینه‌ نظامی جهانی را به خود اختصاص می دهد. میزان افزایش هزینه‌های نظامی آمریکا در سال ۲۰۱۹ به تنهایی معادل کل هزینه‌های نظامی آلمان در همین سال است.چین و هند دو کشور آسیایی هستند که به ترتیب رده‌های دوم و سوم جهانی را از نظر هزینه‌های نظامی در جهان به خود اختصاص داده‌اند. هزینه‌های نظامی چین در سال ۲۰۱۹ به ۲۶۱ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با سال ۲۰۱۸ حدود 5.1درصد افزایش نشان می دهد.هند نیز با 6.8 درصد رشد هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۱۹ مخارجش در این حوزه به حدود71.1 میلیارد دلار رسیده است.آلمان بالاترین هزینه‌های نظامی در اروپا را دارد.هزینه‌های نظامی آلمان در سال ۲۰۱۹ با ۱۰ درصد افزایش به 49.3 میلیارد دلار رسیده است.