بلیط هواپیما

تبلت خوب اما نا كافي

گوشي شخصي معلمان و اوليا بايد در طول شبانه‌روز همراه معلم و اوليا و در اختيار امور شخصي ايشان باشد نه در خدمت دانش‌آموز و آموزش و پرورش؛ همان‌طور كه ساير وسايل شخصي آحاد جامعه در خدمت زندگي شخصي‌شان است . لوازم شخصي در شمول حريم خصوصي افراد بوده و بر اساس ماده ۳۶ بند خ منشور حقوق شهروندي، اين حريم به رسميت شناخته شده و لذا بايد تبلت و اينترنت مصرفي براي گسترش شبكه شاد همانند يك ابزار آموزشي از طرف دولت بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسي تامين شود و در اختيار معلمان و دانش‌آموزان قرار گيرد. اين مهم به قدري صراحت دارد كه قطعا مجدد نياز به تفسير شوراي نگهبان از اصل ۳۰ نخواهد داشت. اگر از اين پس در دنياي پساكرونا آموزش مجازي و پيش‌زمينه‌هاي آن همچون كلاس معكوس flliped cllasroom جزيي از نظام آموزش رسمي بايد باشد و معلمان نيز لاجرم بايد آن را به‌كار بندند، اولا بايد همچون گذراندن دور‌ه‌هاي تربيت معلمي در دانشگاه‌هاي تخصصي، براي كسب مهارت‌هاي لازم در اين حوزه جديد آموزشي نيز، ضروري است مجدد دوره‌هاي كاربردي حضوري در حوزه فضاي مجازي، سواد رسانه‌اي، تدريس مجازي و توليد محتواي الكترونيكي، تعريف و ضمن ارايه مدركي معتبر، به عنواني شاخصي مهم در رتبه‌بندي آتي لحاظ شود. اين اقدامات همان بسترسازي معمول اجراي هر طرح است كه در اين مقوله گويا ايجاد بسترهاي لازم قبل از اجراي فراگير آن فراموش شده يا اصلا از حيز انتفاع ساقط شده است.   قطعا از آموزش مجازي گريزي متصور نيست، اما معلوم نيست با كدامين برهان به يكباره بدون ايجاد بسترهاي لازم، اصرار بر اجراي گسترده طرح بالقوه خوب، به صورت بد و ابتر شدن آن داريم... اميدواريم كه اگر قرار است آموزش مجازي بخشي از مهارت‌هاي معلمان در دنياي پساكرونا باشد كه خواهد شد، پيش‌تر با تمهيد بسترهاي لازم مبتني بر اصل ۳۰ قانون اساسي به عنوان مسووليت حاكميتي درصدد رفع كاستي‌هاي اوليه برآييم و بپذيريم كه ابزار شبكه شاد مهم‌تر از شبكه شاد خواهند بود و بدون تامين آنچه آمده است به‌رغم همه خلوص نيت‌ها و تلاش‌ها به واسطه حلقه مفقوده اين طرح (عدم در اختيار قرار دادن رايگان ابزار آموزش مجازي به گروه هدفي نزديك به ۱۵ و نيم ميليون) اهداف مطلوب حاصل يا لااقل پوشش مدنظر محقق نخواهد شد و كماكان عدالت آموزشي مصرح در بند ۴ و ۷ فصل ۵ سند تحول نيز بر زمين خواهد ماند. آنچه در اين بين بديهي است تامين اعتبار نزديك به 14هزارميليارد تومان جهت تهيه تبلت آموزشي با قيمت ۲۰۰ دلار با دلار 4هزار و 500 توماني براي ۱۵ميليون و ۵۰۰هزار نفر از عهده وزارت آموزش و پرورش خارج بوده و جا دارد دولت محترم با تجديدنظر در بودجه ۹۹ الحاقيه‌اي را به مجلس ببرد و اعتبار مورد نياز تا قبل آغاز مهرماه ۹۹ تامين شود تا در كنار رفع تدريجي ايرادات توسعه سامانه شاد، سال تحصيلي جديد، سال آموزش حضوري و مجازي توامان با كمترين دغدغه در گروه هدف را شاهد باشيم.