مشهد دوباره در وضعیت قرمز

میرزاده / با آن که تا اوایل هفته جاری، وضعیت کرونا در مشهد به رنگ سفید نزدیک می شد، روز گذشته مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام کرد که مشهد دوباره در وضعیت قرمز قرار گرفته است. دکتر «حمیدرضا رحیمی» در توضیحات خود درباره این موضوع به «خراسان رضوی» گفت: تعریفی که در گذشته درباره تعداد بستری شدگان روزانه ارائه می شد تا روز شنبه گذشته برقرار بود. اما بعد از آن، وزارت بهداشت، تعریف وضعیت سفید ، زرد و قرمز را برای کلان شهرها تغییر داد و بر اساس تعریف جدید، مشهد دوباره در وضعیت قرمز قرار گرفته است. وی افزود: بر اساس تعریف جدید، اگر تعداد بستری شدگان به بیش از روزانه ۲۰ نفر برسد، شهر در وضعیت قرمز قرار دارد و ما اکنون در وضعیت قرمز قرار داریم.