ایران به فشار خارجی تن نمی‌دهد

- سازمان ملل: امریکا تحریم ها را رفع کند، ایران به اجرای تعهدات برگردد
- نماینده اروپا: از دست رفتن  برجام یعنی ازبین رفتن پروتکل الحاقی
- نمایندگان چین و روسیه مخالفت خود را با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران اعلام کردند