تخریب دولت برای پیروزی در انتخابات ۱۴۰۰

 
 
 
 
در ابلاغي که دولت به استانداران داشته از آنها خواسته است که علاوه بر توضيح مشکلات و فشاري که دولت در انجام مسئوليت‌هاي خود با آنها مواجه است خدمات و دستاوردهاي استاني، منطقه‌اي و ملي را به صورت مستند و بدون هيچ‌گونه مبالغه و اغراق و بر اساس واقعيت براي مردم ايران و جهان تبيين کنند. براي ارزيابي کارنامه دولت بايد اين عمل انجام شود و آمار و ارقام به‌خوبي در اختيار مردم قرار گيرد. بايد خدماتي که در اين قرن انجام شده و بخشي از آن مربوط به رژيم گذشته است و بخشي مربوط به جمهوري اسلامي ايران به صورت مقايسه‌اي براي مردم بيان شود تا موجب افزايش روحيه و نشاط مردم شود. بايد واقعيت‌‌هايي که مردم بتوانند ببينند و لمس کنند بازگو شود تا روحيه اميد براي ورود به قرن آينده ايجاد شود. دولت از استانداران خواسته در فرصت باقي‌مانده از عمر دولت در وحدت و تواضع با مردم از اتخاذ هرگونه تصميم سياسي و جناحي بپرهيزند و با شريک کردن همه مردم و جناح‌ها و با تاکيد بر حضور جوانان، زنان، اقوام و مذاهب مختلف تمرکز خود را بر حرکت سريع‌تر و پربارتر به سوي تامين منافع مشترک قرار دهند. آنچه اهميت دارد اين است که دولت روحاني در 7 سال گذشته خدمات خوبي انجام داده است و نبايد با سياه‌نمايي به نقد دولت پرداخت. نبايد دستاوردهاي دولت روحاني ناديده گرفته شود. برخي با هدف موفقيت در انتخابات 1400 به دنبال تخريب دولت روحاني هستند. از سوي ديگر نيز بايد نقاط ضعف دولت نيز بيان شود. هر دولتي قطعا فراز و فرودهايي دارد و بايد با نگاه منصفانه به نقد پرداخت. بايد واقع‌بين بود و مشکلات و سختي‌هاي پيش‌روي دولت را بهتر ديد و با لحاظ کردن آنها به نقد بپردازيم. تحريم‌ها، بلاياي طبيعي متعدد و در همين اواخر کرونا سبب شد تا کار دولت به مراتب سخت‌تر شود. در همين ميان، کشور ما به نفت وابستگي داشت و قسمت قابل‌توجهي از درآمدهاي دولت نيز از طريق فروش نفت تامين مي‌شد. طبيعتا زماني که در عرصه فروش نفت، کشور در تنگنا قرار مي‌گيرد، دولت در اداره کشور با موانع زيادي مواجه مي‌شود. اين تحريم به‌صورت برعکس نيز رقم خورده است و بدخواهان اجازه واردات نيازهاي اوليه مردم را به کشور نمي‌دهند. در اين شرايط و با وجود اين سختي‌ها بايد به نقد دولت روحاني پرداخت. بر کسي پوشيده نيست که دولت بايد در برخي مواقع سياست‌هاي بهتري اتخاذ مي‌کرد. در برخي حوزه‌ها نمي‌توان از عملکرد دولت دفاع کرد. دولت بايد در کنار برجام يک برنامه جامع ديگر در دستورکار قرار مي‌داد تا در وراي مشکلات پيش‌آمده بتواند به آن تکيه کند. دولت مي‌توانست با استفاده بيشتر از ظرفيت‌هاي داخلي شرايط را اندکي تلطيف‌تر کند و اندکي از سختي‌هاي مردم بکاهد و مسائل را حل کند.