خودروهایی که شایسته مردم نیست


عبدالناصر درخشان

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

مجلس یازدهم دو ماهی است که شکل گرفته و با تشکیل کمیسیون ها تازه کارش روی روال افتاده است. بنابر این باید به مسایل مرتبط ورود کند. یکی از این موارد بررسی و تصمیم کارشناسی درباره بازار خودرو است که باید از خودروسازان دعوت کند و حرف های آنان را بشنود. قطعا افزایش افسارگسیخته قیمت ها خوشایند مجلس نیست و این موضوع محدود به بازار خودرو هم نیست. وقتی به خودروساز می گوییم چرا قیمت خودرو اینقدر افزایش پیدا کرده می گوید اگر یک خودرو ۸۰ میلیون تومان شده قیمت یخچال ۶۰ میلیون و قیمت تلویزیون ۳۰ میلیون تومان شده است.

بنابر این مجلس باید برای کنترل و نظارت بیشتر روی بازار خودرو تمهیداتی داشته باشد. اینکه خودرویی با کیفیت ۱۰ سال پیش تحویل مردم شود امر قابل قبولی نیست. حتی اگر با همین میزان افزایش قیمت خودرو مردم شاهد افزایش کیفیت هم بودند شاید نگرانی ها کمتر بود.

نکته دیگر قدرت خرید مردم است که روز به روز کاهش و قیمت ها روز به روز افزایش می یابد. این چیزی است که مردم را نگران کرده است. مجلس برای تصمیم گیری در این باره باید درد دل، مشکلات و نگرانی خودروسازان را هم بشنود، نمی توان یکطرفه قضاوت کرد. باید نگاه کارشناسانه تری به این موضوع داشت و قدم به قدم با تدبیر جلو رفت. در این راستا نیاز است که اطلاعات کافی جمع آوری شود تا نگاه ها کارشناسانه باشد و بعد بتوان برای وضعیت بازار خودرو راهکار داد.

بی شک بخش عمده ای از افزایش قیمت خودرو به خاطر واسطه ها و دلال هاست. همانطور که کارخانجات خودرو یک قیمت را برای خودروها اعلام می کنند در حالیکه همان خودرو در بازار با فاصله قیمتی بسیار زیادی به فروش می رسد.بخشی از این موضوع به کاهش عرضه بر می گردد البته آن زمانی که عرضه خودرو زیاد بود هم فاصله قیمت کارخانه و بازار معنی دار بود.

کاهش عرضه خودرو در حال حاضر به دلیل این است که شرکت ها توان تولید ندارند زیرا محدودیت هایی در ورود مواد اولیه به کشور وجود دارد. اگرچه گفته می شود برخی خودروها ۱۰۰ درصد تولید داخل است اما برخی نیازها باید از خارج وارد شود. در نهایت خودروسازان هر قدر هم که با چالش مواجه باشند آنچه به عنوان محصول نهایی به دست مردم می رسد شایسته مردم ما نیست.