خیز شاخص کل بورس برای فتح قله دو میلیون واحدی


 

گروه بورس: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز شنبه۱۱ مردادماه، با جهش ۵۷ هزار و ۳۲۵ واحد روبرو شد.

به گزارش فارس، بورس اوراق بهادار تهران که این روزها به واسطه سرازیر شدن نقدینگی سرگردان به این بازار داغ شده است، روز شنبه۱۱ مردادماه، هم در پایان معاملات اولین روز هفته ۵۷ هزارو ۳۲۵ واحد به رقم یک میلیون و ۹۶۱ هزار و ۶۴۹ واحد رسید.شاخص کل با معیار هموزن ۱۰ هزار و ۹۴۳ واحد رشد کرده و به رقم ۵۱۸ هزار و ۱۳۴ واحد رسید.ارزش روز شرکتهای حاضر در بورس تهران به بیش از ۷ میلیون و ۳۴۱ هزار میلیارد تومان رسید.

معامله گران دیروز شنبه در بورس تهران بیش از ۱۰.۶ میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۲.۱ میلیون نوبت معامله و به ارزش ۱۷ هزار و ۶۲۹ میلیارد تومان داد و ستد کردند. همچنین در فرابورس ایران ارزش معاملات به بیش از ۶ هزار و ۱۹۷ میلیارد تومان رسید که در مجموع معاملهگران در بورس تهران و فرابورس ایران بیش از ۲۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان داد و ستد کردند که البته به گفته مقامات بورس همه این پولها جدید نیست و تنها ۱۰ درصد آن یعنی ۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان پول جدید به شمار میرود.

برخی استادان اقتصاد دانشگاه مانند راغفر معتقدند، افزایش شاخص بورس هیچ کمکی به رونق تولید نمیکند، چون بسیاری از شرکتها در بورس وجود دارند که زیان ده هستند، اما سهام آنها به خاطر تقاضای بیش از حد و پول فراوان بازار هر روز افزایش مییابد.

کارشناسان میگویند، برای جذب نقدینگی حاضر در بورس به سمت تولید باید شرکتهای بورسی با انتشار اوراق، همچنین انتشار سهام جدید و نیز گذشتن از حق تقدم و صرف سهام اقدام به جمعآوری نقدینگی کنند. در این زمینه فولاد مبارکه قصد دارد ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق اجاره سهام در بورس منتشر کند و این مقدار از پول را برای سرمایه در گردش و اجرای پروژههای خود به کار گیرد. همچنین با نگاهی به شاخصهای مهم بورس در مییابیم عمده شاخصها سبزپوش بوده به گونهای که شاخص کل بورس ۳ درصد رشد کرد، شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی ۳ درصد رشد کرد. شاخص کل بورس با معیار هموزن و شاخص قیمت با معیار هموزن هر کدام ۲.۱ درصد رشد کردند. شاخص آزاد شناور ۲.۷ درصد رشد کرد، شاخص بازار اول بورس ۲.۵ درصد افزایش یافت و شاخص بازار دوم بورس ۳.۶ درصد رشد کرد. عمده نمادهای مهم بورس در تقویت شاخص کل مؤثر بودند که میتوان به نمادهای شرکت شستا، فولاد مبارکه، پتروشیمی خلیج فارس، ملی مس ایران، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران و هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تأمین اشاره کرد. نمادهای پربیننده در بورس دیروز شنبه شامل سرمایه گذاری غدیر، فولاد مبارکه، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، ملی مس ایران، بانک تجارت و بانک صادرات بودند.

همچنین در فرابورس ایران شاخص کل ۵۵۹ واحد رشد کرده و به رقم ۲۰ هزار و ۲۸۲ واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک میلیون و ۳۱۷ میلیارد تومان رسید.

معامله گران در فرابورس ایران بیش از ۲.۹ میلیارد سهام و حق تقدم در قالب ۶۳۷ هزار نوبت معامله و به ارزش ۶ هزار و ۱۹۷ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

نمادهای گهر زمین، هلدینگ خاورمیانه، پتروشیمی تندگویان، صباتامین، بانک دی و پلیمر آریا ساسول بیشترین اثر تقویتی در شاخص فرابورس را داشتند و نماد پتروشیمی مارون بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را داشتند. نمادهای پربیننده شامل ذوبآهن اصفهان، بانک دی، توسعه مولد نیروگاهی جهرم، پتروشیمی تندگویان، توسعه و عمران استان کرمان، ماشینهای اداری ایران و سازمان میراث فرهنگی بودند.