محصولات چند رسانه ای «ایران»تولید 5/6 میلیون ماسک  در پنج استان


در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا در جهان
 ایران مانند بسیاری از کشورها در تأمین و تولید ماسک با مشکلاتی رو به رو شد اما با افزایش ظرفیت خطوط تولید و راه اندازی واحدهای جدید تولیدی؛ حالا روزانه
 ۱۱ میلیون ماسک در کشور تولید می شود.

بارکد را اسکن کنید وگزارش ویدئویی تولید 5/6 میلیون ماسک  در پنج استان را ببینید