۱۰۰ سال پس انداز برای خرید مسکن در تهران!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه "در شاخص سرانه مسکن و مالکیت وضعیت کشور بدتر شده است"، گفت: برای خرید واحد ۷۵متری، دهک سوم درآمدی باید ۶۳سال پس‌انداز کند.
به گزارش تسنیم، سید احسان خاندوی با بیان این که 40 سال قبل به طور متوسط هر 2 خانوار ایرانی در یک واحد ملکی سکونت داشتند، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از خانوارها واحد ملکی در کشور وجود دارد.
وی افزود: این در حالی است که شاخص مالکیت در کشور کاهش یافته و بر تعداد مستاجران افزوده شده است. در بعد شاخص سرانه مسکن نیز به ازای هر فرد وضعیت بدتر شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دهک درآمدی یک نیز بیش از 100 سال زمان نیاز است که با حداقل دستمزد بتوانند در تهران یک خانه 75 متری را خریداری کنند.
خاندوزی دلیل این وضعیت را کم کاری طرف عرضه مسکن عنوان کرد و افزود: در دوره وزیر سابق راه و شهرسازی کم‌کاری هم طرف عرضه و هم عدم کنترل تقاضاهای سوداگرانه تشدید شد.