یزدی ماشاءالله قصاب را در سفارت مستقر کرد

اصلاح بخشی از یک گزارش یزدی ماشاءالله قصاب را در سفارت مستقر کرد در تاریخ 20 شهریور 1399 گزارشی با عنوان «مأموریت ماشاءالله قصاب چه بود و سرنوشتش چه شد؟» در صفحه سوم روزنامه «شرق» منتشر شد که در بخش آغازین این گزارش به ماجرای ورود ماشاءالله کاشانی (قصاب) به عرصه سیاست اشاره شده است. در این مطلب گرچه به نقش مستقیم ابراهیم یزدی در اخراج گروهی که به سفارت آمریکا حمله کرده بودند (تسخیر نخست سفارت) و استقرار گروه حفاظت به سرپرستی ماشاءالله قصاب اشاره شده است؛ اما در بخشی از گزارش آمده است: «امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج كرد و برای حفاظت اطراف سفارت كمیته‌ای تحت عنوان سفارت آمریكا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله كاشانی مستقر كرد». این در حالی است که امام (ره) به دکتر یزدی دستور اخراج گروه مهاجم را داده بودند و در جریان تعیین تیم حفاظت و چگونگی اجرا نقشی نداشتند.«شرق» ضمن تصحیح این موضوع، از مخاطبان گرامی پوزش می‌طلبد.