3 میلیارد فقط‌پول‌اکسیژن!

نوید زنده‌روحیان |  در این چند ماهه که گرفتار کرونا و هزینه های ریز و درشت آن هستیم و هر روز حساب و کتاب می کنیم که چقدر به هزینه های خانوارمان افزوده شده، شاید باورمان نشود که بیمارستان‌ های مشهد تا به حال بیش از 900 تن اکسیژن مایع به ارزش بیش از 3 میلیارد تومان مصرف کرده اند. همین یک عدد ما را برای زیر ذره بین بردن همه   اعداد و ارقام مربوط به کرونا از تولید ماسک برای استان گرفته تا تعداد ویزیت بیماران و دارو های مصرف شده ترغیب کرد. آنچه در این اینفوگرافیک می‌خوانید به نقل از آمار ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی و سازمان صمت است. شایان ذکر است آمار ارسالی از سوی دانشگاه علوم پزشکی مربوط به مشهد و شهرستان‌های تحت نظر این دانشگاه است.
 
 
 
 

 
 

 
 
اینفوگرافیک: احمد حریمی