مردم نامحرم نیستند

 
 
 
 

با توجه به مشکلات عديده‌اي که براي کشور به وجود آمده، خصوصا شيوع بيماري کرونا، کشور با چالش‌هايي روبه‌رو شده است. اين چهار عامل: 1. اعتماد عمومي 2. همبستگي ملي 3. انسجام ملي 4. سرمايه اجتماعي، چهار ظرفيتي هستند که مي‌تواند در تقويت قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران بسيار موثر واقع شود. کشور در واقع بايد بتواند نگراني‌ها و دغدغه‌هاي مختلفي را که ممکن است از سوي افراد و نهادهاي مختلف مطرح شود برطرف کند. براي اينکه بتوان نسبت به اين چهار فاکتور عملياتي رفتار کرد، دو عنصر شفافيت و پاسخگويي مي‌تواند در تقويت اين چهار عامل موثر باشد. باورپذيري نقش مردم و اينکه مردم باور کنند تصميم‌گيرنده اصلي آنها هستند، بايد به‌طور جدي مورد توجه قرار بگيرد و به‌شکل مداوم بازتوليد شود. شايد کشور تنها به‌صورت مقطعي به اين بحران‌ها توجه مي‌کند و تنها در مواردي که کشور در بحران‌هاي بيروني بر کشور عارض مي‌شود، مردم را مي‌بيند. درحالي‌که اين مقوله بايد به شکل عام و هميشگي مورد توجه قرار بگيرد. اگر باور کنيم که مردم تصميم‌گيرند و اين باورپذيري را در تمام لايه‌هاي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي دخيل کنيم، آن موقع در واقع نسبت به در ميان گذاشتن مشکلات با مردم دچار ترديد نمي‌شوند. هنگامي که به‌طور شفاف مطرح کنيم که در حوزه اقتصادي با فلان چالش‌ها مواجه هستيم و ضرورت دارد که برخي از محدوديت‌هاي اقتصادي ايجاد شود و با برخي از گشايش‌هاي اقتصادي روبه‌رو شد، آن موقع مردم راحت‌تر مي‌توانند همراهي کنند. بايد سايت‌ها و فضاهايي وجود داشته باشد که در آن مردم با نهادهاي تصميم‌گير در تماس باشند. البته نه فقط براي گفتن گلايه‌ها و شکايت‌ها، بلکه در جست‌وجوي راه‌حل‌ها مي‌توان از نظرهاي مردم استفاده کرد. مقوله اتصال به مردم در طول 40 سال گذشته به ما ثابت کرده است که هرگاه مسئولان به‌سراغ مردم رفته‌اند، همواره مردم با ارائه راهکارها، تصميم‌گيري و تصميم‌سازي همراهي کرده‌اند. مسئولان بايد به‌طور شفاف مسائل کشور را مطرح کنند و با مردم روراست باشند. مردم که نامحرم نيستند. نبايد از اين بابت نگراني داشته باشيم که اگر مردم بفهمند چه خواهد شد. نسبت به مشکلاتي که در کشور پيش مي‌‌آيد، مسئولان بايد به مردم پاسخگو باشند. امام مرتبا تکرار مي‌کردند که مردم، ولي‌نعمت ما هستند. پاسخگويي به نامه‌هايي که نخبگان به دولت مي‌نويسند ضرورت دارد. بسياري که کشورها از ظرفيت‌هايشان استفاده کرده‌اند، درحالي‌که ظرفيت‌هايي دروني کشور ما، همبستگي ملي و مذهبي، را نداشتند. آنها در اکثر مواقع از نظرهاي مردم استفاده کرده‌اند و آن دغدغه و نگراني‌اي که نسبت به مسائل مربوط به وجود شکاف اعتماد بين دولت و ملت عبور کرده‌اند. چطور کشور ما که اين مقدار ظرفيت دارد، از آنها استفاده نمي‌کند؟ در مورد دو فاکتور بعدي که انسجام ملي و سرمايه اجتماعي بايد گفت که اينها دو مقوله بسيار مهم هستند که ظرفيت يک دولت را ارتقا مي‌دهند و مي‌تواند فرصت‌هاي زيادي را براي تصميم‌سازان ايجاد کند. اين چهار عنصر در کنار همديگر، حلقه‌اي از پل‌ها ايجاد مي‌کنند که اين‌ پل‌ها مي‌توانند مشکلات احتمالي به‌وجود‌آمده را مرتفع کنند و از ورود شکاف‌هاي احتمالي آتي هم پيشگيري کند.