نجفی مرتکب قتل‌عمد شده

آرمان ملی: محمدعلی نجفی مرتکب قتل‌عمد شده و دیگر نمی‌تواند به این رای اعتراض کند! این رای دیروز هیات عمومی دیوان عالی کشور بود. روز گذشته بار دیگر نام محمدعلی نجفی در صدر اخبار سیاسی و حقوقی کشور قرار گرفت؛ همان وزیر آموزش و پرورش اسبق که همسر دومش یعنی میترا استاد در هفتم خردادماه ۱۳۹۸ به قتل رسید و چند ساعت بعد او خودش را پلیس آگهی معرفی کرد. برای بسیاری عجیب بود که نجفی قاتل همسر دومش باشد، چراکه شناختشان از او، یک چهره آرام بود که نسبتی با خشونت ندارد، چه برسد به آنکه همسرش را به قتل برساند. به‌هر‌حال پرونده نجفی بارها مورد بررسی نهادهای مسئول قرار گرفت و دیروز هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره پرونده محمدعلی نجفی تشکیل جلسه داد.
 پرونده ویژگی خاصی ندارد
رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: پرونده مطروحه ویژگی خاصی ندارد و مانند تمام پرونده‌هایی است که به‌صورت اصراری در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح می‌شود. حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم ادامه داد: پرونده آقای نجفی چندین بار بین دادگاه و دیوان مورد اختلاف قرار گرفت و به همین دلیل جلسه دیوان برای تعیین تکلیف آن برگزار شد. وی تصریح کرد: پرونده حاضر شاکی خصوصی ندارد و از حیث اینکه مساله قصاص منتفی است، جنبه عمومی این جرم امروز تعیین تکلیف می‌شود رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه جنبه عمومی این پرونده از دو حیث مورد توجه است، گفت: اگر جنایت واقع شده عمد باشد یک نوع مجازات دارد و اگر غیرعمد باشد نوع دیگری مجازات دارد. مرتضوی مقدم گفت: در حال حاضر پرونده شاکی خصوصی ندارد و از حیث اینکه مساله قصاص و دیه منتفی است؛ آنچه امروز باید تعیین تکلیف شود جنبه عمومی جرم است.
 گلوله کمانه کرده است
در ادامه این جلسه، حجت‌الاسلام رازینی رئیس شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده نجفی (رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور) در مورد بررسی پرونده نجفی گفت: معتقدیم که گلوله کمانه کرده و مستقیم به سینه مقتول اصابت نکرده است و موضوع مورد بحث شعبه دیوان با دادگاه این است که گلوله به بدن مستقیما نخورده است. رازینی گفت: احکام را قضات تعیین می‌کنند قبلا گفته‌ایم که گلوله به دیوار خورده و کمانه کرده است؛ مسیر گلوله مهم است و به دست خورده و گلوله در مسیر عمودی بوده و کمانه کرده است. وی ادامه داد: گلوله‌ای که به دست خورده زمانی بوده که مقتول در وسط حمام بوده و از دست به سینه مقتول وارد شده است. مسیر آن عوض شده ابتدا افقی بوده و سپس عمودی شده است و من گلوله را دیده‌ام و کاملا دفرمه شده است. قاضی‌شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور گفت: چیزی که موجب قتل عمد است تیراندازی و عمل کشنده است و توجه داشته باشید که عمل او کشنده است و کمانه کردن تیر از اراده مقتول خارج بوده است. وی تصریح کرد: قصد، مشاجره بوده است و از نظر شعبه، قتل غیرعمدی است.
 ازدواج دوم نجفی حدیث مفصلی است
دادستان کل کشور گفت: ازدواج دوم این آقا با خانم خود حدیث مفصلی است که چه بسا به تشخیص من و شما ربطی نداشته باشد. حجت‌الاسلام منتظری گفت: در برخی اظهاراتش گفته من قصد کشتن نداشتم. برداشتن اسلحه چیست؟ مگه اسلحه اسباب‌بازی بوده و مگر اسلحه در آن گلوله نبوده از کنار اینها بگذریم. او بعد وارد حمام می‌شود. فرض کنیم می‌خواهد بترساند و فرض کنیم برای اینکه ترساندنش را قوی کند یک گلوله هم شلیک می‌کند. اگر این آقا قصدش این بوده او را بترساند با یک شلیک می‌توانست بترساند چرا ۵ شلیک؟ آیا این تکرار شلیک کردن نشان‌دهنده این نیست که این آقا می‌خواهد به هدفش برسد. ۵ گلوله یعنی ۵ بار ماشه را چکانده‌ می‌گوییم قصدش کشتن نیست اما آقای رازینی ریاست شعبه ۴۱ دیوان عالی که تاکید دارید که ۳ عنصر در بند ب قانونگذار مورد توجه قرار داده که قصد قتل ندارد اما قطعا برداشتن اسلحه و از ضامن خارج کردن و شلیک کردن همه با قصد انجام داده است. این عمل قطعا کشنده است. همه سه عنصری که در بند ب برای تحقق عملی که می‌تواند از مصادیق قتل عمد شناخته شود وجود دارد. بنابراین قاتل به اصل حادثه اعتراف صحیح دارد و به کیفیت حادثه که اسلحه را برداشته و وارد حمام شده است. منتظری گفت: در طول یک سال گذشته می‌گوید اختلافات حاد داشته‌ام و اختلاف عادی بین زن و شوهر نبوده است و همه مولفه‌های مندرج در بند ب از ماده ۲۹۰ قطعا در این حادثه به عیان می‌بینید و به‌نظرم قتل عمد است. با توجه به گذشت اولیای دم، ما از جنبه عمومی جرم اظهارنظر می‌کنیم که یا قتل عمد بوده یا غیرعمد. دادستان کل کشور با اشاره به رابطه نجفی و همسرش گفت: این اختلافات عادی زن و شوهری نبوده است. خانم اطلاعاتی داشته که آقا از افشای آن نگران بوده و در اظهارات متهم مشخص است. منتظری ادامه داد: آقا در اظهارات خود گفته که قضیه را تمام کنیم و انتخاب حمام برای جنایت کاملا حساب‌شده بوده است. آقا منتظر بوده خانم وارد حمام شود و اسلحه را مسلح می‌کند اگر بنای ترساندن داشته می‌توانسته در اتاق هم او را بترساند و فقط اسلحه را به او نشان دهد اما اسلحه را برداشته و از ضامن خارج کرده است آیا این نشان از اراده و تصمیم آقا ندارد؟
 با یک تیر می‌ترساند، نه 5 تیر
دادستان کل کشور با اشاره به اظهارات نجفی گفت: او خودش گفته قصد کشتن نداشته است اما برداشتن اسلحه، توجه به اینکه اسلحه چیست خود مولفه است مگر این آدم اسلحه‌شناس نبوده است؟ سپس او وارد حمام شده و فرض کنیم قصد ترساندن داشته و برای قوی‌تر کردن ترساندن گلوله‌ای هم شلیک می‌کند مانند تیر هوایی زدن پلیس اما اگر این آقا قصد ترساندن داشته با 1 شلیک می‌ترساند چرا 5 تیر شلیک کرد. دادستان کل کشور تصریح کرد: قاتل به اصل حادثه اقرار کرده و هیچ کجا نیامده که من دستم رفت روی ماشه. بنده در دادگاه‌های نظامی بوده‌ام و می‌دانم ممکن است دست ناخودآگاه روی ماشه برود اما برای یک گلوله نه 5 گلوله. مجموعه آنچه انجام شده با قصد و اراده بوده است. وی گفت: متهم گفته که کارد به استخوانم رسیده بوده و به همین دلیل تصمیم جنایی گرفته است و همچنین گفته که اختلافات بسیاری داشته‌اند.