رکورد تولید برق نیروگاههای حرارتی شکست


وزیر نیرو گفت: اقدامات صورت گرفته موجب شده رکورد تولید برق نیروگاههای حرارتی در سال جهش تولید شکسته شود، به طوری که از ابتدای امسال تا نیمه مردادماه، میزان تولید برق نیروگاههای حرارتی با افزایش ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مرز ۱۲۷ میلیارد کیلووات ساعت گذشته و رکورد جدیدی را در این بخش به ثبت رسانده است.

رضا اردکانیان در مراسم افتتاح طرحهای ارتقای توان عملی و رفع محدویت تولید در پنج نیروگاه کشور با بیان اینکه بیش از ۸۶ درصد برق مورد نیاز دوران پیک مصرف تابستان امسال توسط نیروگاههای حرارتی تامین شده است، اظهار کرد: واحدهای بخش خصوصی و دولتی تولید برق حرارتی کشور نقش بسیار مهمی در گذر موفق از پیک مصرف برق امسال داشتهاند.

وی افزود: احداث و راهاندازی هفت واحد جدید نیروگاهی به ظرفیت ١٢٨١ مگاوات، ارتقای توان عملی واحدهای گازی و سیکل ترکیبی موجود به ظرفیت ۱۲۲ مگاوات و رفع محدودیتهای تولید واحدهای بخاری موجود به ظرفیت ۲۱۸ مگاوات از جمله اقدامات صورت گرفته برق حرارتی برای گذر موفق از اوج بار تابستان امسال بوده است.

وزیر نیرو ادامه داد: تحقق ضریب آمادگی ۹۹ درصدی نیروگاههای حرارتی در دوره اوج بار و انجام بیش از ۹۰ هزار مگاوات تعمیرات اساسی و دورهای نیروگاههای حرارتی از دیگر اقدامات حوزه تولید نیروی برق حرارتی در گذر موفق از دوره اوج بار سال ۱۳۹۹ بوده است. به گفته اردکانیان همچنین در پیک تابستان امسال شاهد شکسته شدن رکورد راندمان تولید برق حرارتی کشور بودهایم، به طوری که در دوران یکساله منتهی به اوج بار امسال، راندمان نیروگاههای حرارتی کشور با افزایش نیمدرصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای نخستین بار به ۳۸.۶ درصد رسید.

وی تصریح کرد: از دیگر دستاوردهای صنعت برق حرارتی در این دوره شکسته شدن رکورد تولید همزمان نیروگاههای حرارتی بوده است. تولید حداکثری نیروگاه‎ها در تامین اوج مصرف همزمان شبکه حدود ۵۷۸۸۷ مگاوات بوده است که نیروگاههای حرارتی با ۴۸۸۶۴ مگاوات تولید همزمان و رشد ۳.۳ درصدی نسبت به سال قبل، بیشترین افزایش و سهم را به خود اختصاص دادهاند.

وزیر نیرو گفت: با بهبود روشهای بهرهبرداری در پنج نیروگاه کشور و اصلاحاتی که در سیستم بهرهبرداری صورت گرفته، ۱۱۸ مگاوات در مجموع به توان تولید برق افزوده شد که این امر بهرهبرداری بیشتر از سرمایهگذاریهای پیشین محسوب میشود. وی ادامه داد: با اتکا به توان و تعهد نیروهای متخصص کشور بهویژه در سالهای تحریم اقتصادی که به درستی توجه ما به ظرفیتهای داخلی و استفاده بهینه از منابع بیش از گذشته جلب شده، امروز طرح ارتقای توان تولید نیروگاههای موجود را افتتاح میکنیم. وی گفت: آنچه مهم است این که سرمایهگذاری انجام شده برای این میزان ظرفیت جدید چیزی حدود پنج تا هفت درصد احداث نیروگاه جدید است، یعنی این توان و توجه موجب شده تا با سرمایهگذاری به مراتب اندکی از سرمایهگذاریهای انجام شده قبلی بهرهبرداری بیشتری داشته باشیم.

وی گفت: امسال دستاوردهای بزرگی برای کشور در صنعت برق رقم زده شد که نماد عمل صالح است، عملی که در صنعت برق نهادینه خواهد شد. وی با اشاره به مدیریت مصرف در پیک تابستان امسال اظهار کرد: علاوه بر پشت سر گذاشتن پیک تابستان بدون خاموشی، انرژی بیشتری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته عرضه کنیم که در سال جهش تولید، بخشهای تولیدی کشور، صنایع بزرگ و صادرات غیر نفتی به اتکای انرژی عرضه شده کافی و مناسب توانستند به اهداف خود برسند و در عین حال صادرات انرژی ما نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشت. وی افزود: مهمتر از همه اینها، به کمک هموطنان در بخشهای مختلف مصرف را آنگونه مدیریت کنیم که اوج بار تابستان امسال همانند پارسال به نسبت سالهای قبل تنها یک درصد افزایش داشته باشد. این دستاورد بسیار بزرگی است که سعی میشود تابستان پیش رو هم با همین هدفگذاری کمی از هماینک برنامهریزی کنیم.

وی در ادامه با اشاره به بهرهبرداری ۱۰۸ پروژه ساخت و سازی با سرمایهگذاری ۲۴ هزار میلیارد تومان و پنج پروژه ساز و کاری در چارچوب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران تا به امروز گفت: امید است در هفتهها و ماههای پیش رو مابقی طرحها به موقع در مدار بهرهبرداری قرار گیرند. وی از آبرسانی همزمان به ۴۰۰ روستای کشور در استانهای مختلف با جمعیت ۲۸۱ هزار نفر در هفته پیش روی پویش #هرهفته_الف_ب_ایران خبر داد که با این اقدام، جمعیت روستایی ما که در دوره فعالیت دولت حاضر از شبکه آب سالم و پایدار بهرهمند شدهاند به ۸ میلیون نفر خواهد رسید و این مسیر تا پایان این دوره و همچین سالهای بعد ادامه خواهد داشت.

وزیر نیرو تصریح کرد: حاصل کار هماهنگ و همدلانهای که امسال صورت گرفت نه تنها در تاریخ صنعت برق کشور که در تاریخ سیاسی ایران ثبت و ضبط خواهد شد.

اردکانیان گفت: بخش تجدیدپذیر حرکت تازهای آغاز کرده و امید است با همکاری نزدیکتر واحدهای مختلف در وزارت نیرو در قالب شورای راهبردی انرژیهای تجدیدپذیر و همچنین پشتیبانیها و همدلیهای بخش خصوصی فعال در این عرصه، مسائل حل و فصل شود. وی با اشاره به وجود فرصتهای خوب در منطقه اظهار امیدواری کرد که در همین دوره مدیریتی، موضوع صادرات انرژیهای تجدیدپذیر را عملیاتی کنیم. باید مشکلات موجود رفع شود و در این زمینه نیازمند همدلی بیشتر همکاران در بخش خصوصی هستیم. وزیر نیرو با اشاره به توانایی بخش خصوصی موسس در ظرفیت سازی بیشتر، همکاری نزدیکتر با سازمان دولت و مشارکت در تصمیمسازی ها در کنار بخش خصوصی به معنای عام، گفت: این بخش، بخشی است که از آن انتظارات بیشتری داریم و چشمداشت آنها هم وسیعتر است.

وی با بیان اینکه چشمداشت این که از فرصت مجاورت با افغانستان که یکی از وسیعترین تونلهای باد مشترک در مرز دو کشور وجود دارد و وزارت نیرو مسئول کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور است، گفت: با توجه به برگزاری نمایشگاه وسیع تجاری و صنعتی در کابل در روزهای آتی و برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی این دو تا یک ماه آینده در کابل، در اینجا نیازمند همکاری و حرکت دوشادوش با بخش خصوصی بویژه در صنعت برق هستیم تا همپای وزارت نیرو راهها و معبرها را باز کنند. طیف وسیعی از شرکتهای تجهیزاتی و تعمیراتی با توجه به شرایط پس از جنگ در افغانستان وارد این بازار شوند، بویژه در بخش تجدیدپذیر، در ماههای پیش رو تا پایان سال بتوانیم دستاوردهای بیشتری داشته باشیم.

وی همچنین با بیان این که امید است این روزها گشایش مناسبی ایجاد شده و از فشار موجود بر عهده تولیدکنندگان در بخش خصوصی کاسته شود، به تقدیر چندین باره مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری از اقدام وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: این علامت آن است که هم ما قدر این فرصت را به خوبی دانستیم و در ماههای پیش رو بویژه برای تدارک زمستان و مسائل مربوط به سوخت نیروگاهها و تعمیرات و نگهداری آنها و فعالیتهایی این چنینی فرصتها را مورد استفاده قرار خواهیم داد.