قاصدک 24
بلیط هواپیما سفرمارکت

دستور رفع موانع اداریبرای صادركنندگان

آرمان ملي: رئيس‌جمهور پس از ارائه گزارش دستگاه‌هاي مرتبط از وضعيت تبادلات و مراودات اقتصادي و تجاري با همسايگان، با اشاره به اهميت راهبردي روابط با کشورهاي همسايه گفت: با تشکيل هر چه سريع‌تر کارگروه و کميته‌اي متشکل از دستگاه‌هاي مرتبط با حوزه مراودات تجاري با همسايگان، به صورت منسجم و يکپارچه در جهت رفع مشکلات در اين حوزه اقدام شود تا سطح تبادلات تجاري به سطح مطلوب ارتقا يابد. ايسنا نوشت، حسن روحاني روز يکشنبه در يکصد و هفتاد و دومين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت تاکيد کرد که دستگاه‌هاي مسئول موظفند رفع موانع اداري در روابط تجاري و اقتصادي با همسايگان را در اولويت کاري خود قرار دهند و هر گونه ناهماهنگي در رويه‌هاي اداري را برطرف کنند. رئيس‌جمهور با بيان اينکه در شرايطي که سخت‌ترين تحريم‌ها به کشور تحميل شده، سعي شده ظرفيت‌هاي صادرات غيرنفتي ارتقا يابد، تصريح کرد: گمرک مکلف است ارزش محصولات صادراتي شرکت‏هاي پتروشيمي را بر مبناي ارزش پايه صادراتي متناظر اعلامي که به‌صورت هفتگي توسط شرکت ملي صنايع پتروشيمي اعلام مي‌شود، محاسبه کند. در اين راستا به‌منظور ايجاد مديريت واحد در راستاي انسجام‌بخشي به امور پايانه‌هاي مرزي کشور مديريت اين پايانه‌ها، همچون پايانه‌هاي هوايي و دريايي به وزارت راه و شهرسازي محول شد. روحاني با تاکيد بر تامين نيازها و کمبودهاي فني و اداري در اين زمينه افزود: وزارت اقتصاد مکلف است با تسريع در رفع نيازها و تامين تجهيزات گمرکي در گمرکات مرزي امکان ترخيص هر چه سريع‌تر کالاها را فراهم کند.