مبارزه با فساد؟ - خط قرمز نداريم

آرمان ملي: رئيس سازمان بازرسي درباره شيوه اعمال نظارت سازمان بازرسي اظهار کرد: ما اقداماتي را در سازمان بازرسي انجام داديم و برخي از فرايندهاي بازرسي را اصلاح کرده‌ايم و از جمله رويکردهاي جديد ما اين است که از ظرفيت‌هاي جديد نرم‌افزاري يا سخت‌افزاري مثل گزارشگران فساد و نظارت‌هاي الکترونيکي استفاده کنيم. حجت‌الاسلام درويشيان در ارتباط با آمار عملکرد سازمان بازرسي در دوره تحول قوه‌قضائيه نيز توضيح داد: در دوره تحول تا به اينجا، 5016 بازرسي موردي و 8332 بازرسي انجام و 32هزار و 596 پيشنهاد داده شده است. از مجموع گزارش‌ها 3979 گزارش به‌صورت تخلف شناسايي و به مراجع ذيربط گزارش شده است همچنين 553 مورد از تخلف مديران نيز تشخيص داده شده است 185 مصوبه خلاف قانون را نيز به ديوان عدالت اداري فرستاده‌ايم که 56 مورد از آنها ابطال شده است. وي افزود: در مجموع 161هزار شکايت به سازمان بازرسي شده است که 106هزار از اين شکايات رسيدگي و 25هزار نيز در حال رسيدگي است. يکي از کارهاي سازمان بازرسي نامه‌هاي هشداري به محض فهميدن وقوع تخلف است که در اين خصوص 2318 گزارش هشداري به دستگاه‌هاي مختلف داده شده است همچنين يکي از رويکردهاي ما اثربخشي نظارت‌ها و اقدام‌هاي پيشگيرانه است که در نتيجه، اقدامات ما 11هزار و 532 اثربخشي داشته است. رئيس سازمان بازرسي در ارتباط با موضوع ترک فعل و اقداماتي که سازمان بازرسي در اين خصوص انجام داده است گفت: ترک فعل به معناي اين است که مسئول يا مديري تکاليفي را که بايد در موعد مقرر انجام دهد را انجام ندهد و از نظر ما اين ترک فعل نوعي فساد است يعني هر ترک فعلي که خسارتي به کشور وارد و حقيقي را تضييع کند مصداق فساد است و ما سراغ آن رفتيم و مي‌رويم. وي افزود: ما حتي بعد از دوره مسئوليت نيز سراغ مديران مي‌رويم که اگر وظايفشان را در دوره مسئوليتشان انجام ندادند پيگيري کنيم. وي در ارتباط با جلوگيري از وقوع غرض‌ورزي در گزارش فساد نيز بيان کرد: گزارش‌ها در سامانه گزارشگران فساد يا با اسم يا بي‌اسم است، آن کسي که با مشخصات ادعايي عليه کسي مي‌کند مستندات ادعايش اخذ مي‌شود. حتما بايد گزارش‌ها مستند و متقن باشند اما اگر در فضاي عمومي و مجازي کسي ادعايي کند که نتواند آن را اثبات کند حتما قابل تعقيب کيفري خواهد بود. وي افزود: آن کسي که عليه‌اش تهمتي منتشر مي‌شود بايد خودش شکايت کند تا مرجع قضائي وارد شود چون اين حق خصوصي افراد است ولي گاهي ادعا جنبه عمومي دارد و به حيثيت نظام يا يک دستگاه برمي‌گردد در اين موارد دادستان به‌عنوان مدعي‌العموم مي‌تواند وارد شود اما بيشتر ادعاها عليه اشخاص است و از طرف ديگر کساني که گزارش فساد مي‌دهند بايد اين اطمينان را داشته باشند که تحت حمايت قرار مي‌گيرند.
اولويت مبارزه با فساد است
وي درباره شناسايي گلوگاه‌هاي فساد و برخورد با آنها نيز خاطرنشان کرد: گلوگاه‌هاي فساد تقريبا شناسايي شده و راه‌حل شناسايي آنها سامانه‌هاي هوشمند است. وي در ارتباط با جلوگيري از فرار مالياتي و وصول معوقات مالياتي نيز گفت: راه‌حل اساسي در ارتباط با ماليات فعال‌سازي سامانه‌هاي مالياتي هوشمند و قابل رصد است، ما در سازمان بازرسي پيگيري کلان پرونده‌هاي مالياتي را در دستورکار قرار داده‌ايم و تاکنون نيز 4600ميليارد تومان از معوقات مالياتي وصول شده است. موردي داشتيم که تنها 20-10ميليارد تومان ماليات برايش در نظر گرفته بودند اما با پيگيري اين مبلغ را به 680ميليارد تومان رسانديم. رئيس سازمان بازرسي کل کشور تصريح کرد: بناي ما اين است که حتما از مديران شجاع و ريسک‌پذير حمايت کنيم و اگر مديري شجاعت به خرج دهد حتما مورد حمايت سازمان بازرسي قرار مي‌گيرد اولويت ما مبارزه با فساد است و هيچ خط قرمزي نداريم.