ماسک زدن تبدیل به فرهنگ شود

مقابله با کرونا نياز به مشارکت جدي مردم دارد و دولت نمي‌تواند به‌تنهايي معجزه کند. صحبت‌هاي ديروز رئيس‌جمهور مبني بر جريمه افرادي که ماسک نمي‌زنند، بر فرض که اجرا هم نشود، اما از اين لحاظ که يک ارزش نمادين دارد، خوب و مناسب است. درحقيقت يک مقدار سخت‌گيري بيشتر در ارتباط با رعايت فاصله‌گذاري اجتماعي و الزام استفاده از ماسک لازم است تا بتوانيم از پسِ اين مشکل برآييم. واقعيت اين است که دورنماي مثبتي در رابطه با دسترسي به واکسن وجود ندارد و در شرايط فعلي با توجه به وضعيت ارزي کشور امکان تهيه واکسن آنفلوآنزا که خيلي ساده‌تر بود را هم نداشتيم تا چه رسد به اينکه به اين راحتي بتوانيم به واکسن کرونا دسترسي داشته باشيم. بنابراين بحث دستيابي به واکسن فعلا براي ما و کشورهايي مثل ما منتفي يا سخت است و سطح دانش و تکنولوژي هم آنقدر که اميدوار به توليد واکسن باشيم، نيست. درمجموع خيلي دورنماي مثبتي در جهت دستيابي به واکسن نه‌تنها در سال جاري که در سال آينده هم به‌وجود نمي‌آورد. بنابراين تنها راه باقيمانده کنترل کردن است که از دامنه شيوع بيماري جلوگيري شود. به‌خصوص با توجه به آمارها که بيانگر وضعيت نگران‌کننده‌اي است و روز‌به‌روز تعداد مبتلايان و فوتي‌ها افزايش پيدا مي‌کند. افراد با مسئوليت‌پذيري در قبال يکديگر نياز به تهديد به جريمه ندارند. ما نيز با فرهنگ علمي و توجه کافي و مناسب به توصيه‌ها و نظم‌پذيري مثل کره جنوبي مي‌توانيم از شر بيماري خلاص شويم و وضعيت امروزه را نداشته باشيم ولي واقعيت اين است که فرهنگ عامه ما ايرانيان متاسفانه چندان با چارچوب‌هاي علمي چندان سازگار نيست. هرچند در بعضي مناطق احتمالا برخي توان تهيه ماسک را نداشته باشند اما مي‌توانند از ماسک‌هاي دست‌ساز خانگي استفاده کنند و از اين طريق دامنه شيوع ويروس را کاهش دهند. از طرفي برخي که امکان تهيه ماسک دارند هم آنطور که بايد رعايت نمي‌کنند که کار به تهديد رسيده است. درواقع هرچقدر سخت‌گيري در ارتباط با مساله کرونا صورت بگيرد، باز هم کم است و نياز است که سخت‌گيري‌ها در اين شرايط تشديد شود. نگراني‌هاي مقامات بهداشت در فصل پاييز در حال تحقق است و سرعت انتقال و تعداد زياد مبتلايان واقعا نگران‌کننده. همانطور که روزانه يک قرص نان مي‌خريم بايد تبديل به فرهنگ شود تا يک ماسک هم بخريم. هزينه درمان و بيمارستان از تهيه ماسک بيشتر است و گرفتاري‌ها را مضاعف مي‌کند. سلامت جامعه شوخي‌بردار نيست. با اتخاذ روش‌هاي سخت‌گيرانه در ارتباط با مهار کرونا، رعايت انضباط و توجه به سياست‌هاي کشورهاي موفق در مهار ويروس کرونا، رعايت فاصله اجتماعي و استفاده از ماسک تعداد مبتلايان کاهش مي‌يابد و بدين ترتيب موضوع به شکل نسبي کنترل مي‌شود.