کاهش مشارکت خلاف مردمسالاری

بسياري از سياسيون پيش‌بيني مي‌کنند که انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده، از اقبال کمتري نسبت به انتخابات مجلس سال گذشته برخوردار خواهد بود. دراين خصوص بايد گفت که معمولا سياستمداران ما هرچه را که پيش‌بيني مي‌کنند، دقيقا برعکسش درست از آب درمي‌آيد. بنابراين نمي‌توانيم درخصوص انتخابات رياست‌جمهوري 1400، پيش‌بيني کاهش مشارکت مردم در انتخابات و کاهش حضور آنها پاي صندوق‌هاي راي را داشته باشيم. گرچه با توجه به نظرسنجي‌هايي که در پي عملکرد حسن روحاني به‌‌عنوان رئيس‌جمهور وقت کشور گرفته شده است، اين مشارکت ممکن است با روند کاهشي مواجه شود اما به نظر مي‌رسد اگر نامزد انتخابات آينده براي رياست‌جمهوري فردي باشد که اعتماد عمومي را به خودش جلب کرده و با سابقه عمومي‌اي که براي مردم مشخص است، وارد عرصه انتخابات رياست‌جمهوري شود و يک گفتمان جديدي را ايجاد کند، به‌طوري که آراي خاکستري که امروز حدودا 70 درصد جامعه را تشکيل مي‌دهند، جذب انتخابات شوند و دليلي براي شرکت در انتخابات پيدا کنند. دراين‌صورت مي‌توانيم بگوييم که انتخابات رياست‌جمهوري آينده با استقبال مردم روبه‌رو خواهد شد و يک انتخابات حداکثري خواهد بود اما هرچه اعتماد مردم نسبت به عملکرد دولت و مسئولان کاهش پيدا مي‌کند، درصد مشارکتشان در انتخابات هم کاهش پيدا مي‌کند. دقيقا رابطه مستقيمي بين اعتماد مردم به مسئولان و ميزان مشارکت آنها وجود دارد. مگر اينکه نامزدي جديد و با يک تيم قوي، کاري کند که مردم احساس کنند اگر به اين تيم جديد راي بدهند، مشکلاتشان حل خواهد شد و به نوعي از بحران‌ها عبور خواهند کرد. کاهش مشارکت مردم درانتخابات پيش‌رو، هزينه‌هايي را متحمل کشور مي‌کند. بالطبع کاهش مشارکت مردم در انتخابات، مردمسالاري ديني را زير سوال مي‌برد و دولت حداقلي و دولتي ضعيف خواهد بود. بالاخره دولتي تشکيل خواهد شد و رئيس‌جمهوري خواهيم داشت اما دولت اگر حداقلي باشد و با حداقل راي مردم شکل بگيرد، نمي‌تواند مردم را وارد عرصه خدمت‌رساني به کشور کند و بزرگ‌ترين هزينه‌اي که کشور در اين راستا متحمل مي‌شود، اين است که عدم مشارکت مردم در عرصه‌هاي مختلف، خصوصا عرصه اقتصادي، بزرگ‌ترين ضربه را به‌خصوص به نظام و دولت مي‌زند. چندين بار تاکنون، قانون انتخابات اصلاح شده و امروز بحث اين است که با اصلاحات انجام‌شده، اعتماد عمومي براي حضور مردم پاي صندوق‌هاي راي فراهم خواهد شد يا خير؟ به نظر مي‌رسد که کار بزرگ‌تري بايد انجام شود. با اصلاح قانون انتخابات شايد تنها 5 درصد به اين ميزان مشارکت افزوده شود. مردم در رابطه با شعارهاي پوپوليستي، هم دولت احمدي‌نژاد را تجربه کرده‌اند وهم شعارهاي اميدوارکننده حسن‌ روحاني را تجربه کرده‌اند که هر دو آنها با شکست مواجه شده‌اند. «آزموده را آزمودن خطاست» مردم ديگر حاضر نيستند به فردي که شعارهاي پوپوليستي مي‌دهد، راي دهند. مردم با اين شيوه آشنا هستند و زير بار اين شعارها نخواهند رفت.