کشف رشوه 5.2 هزار میلیاردی یک مدیر صنعتی!

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در بخش صنعت ارتشاء پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یکی از مدیران این بخش را کشف کرده ایم.به گزارش تسنیم، حجت الاسلام درویشیان در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما گفت: برخی مسئولان در بخش مسکن وظیفه تولید و ساخت را داشته اند، اما آن را ترک کرده اند که ما آن را پیگیری می‌کنیم و باید پاسخ گو باشند. وی افزود: این مسئولان باید در سال 94 سامانه مسکن را برای جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیر مجاز و ... راه اندازی می‌کردند، اما این کار را انجام ندادند که این موضوع موجب بروز مسائلی در این حوزه شد که ما آن را پیگیری می‌کنیم.به گفته درویشیان  کشف یک فساد 554 میلیارد تومانی در یک شرکت وابسته به خودروسازی و کشف ارتشاء پنج هزار و 200 میلیارد تومان یکی از مدیران بخش صنعت، از موارد فعالیت‌های اثر بخش این سازمان بوده است.