تمام خسارت های تحریم را از آمریکا می گیریم


سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه آمریکا اکنون از اعتیاد به تحریم ها به جنون تحریم رسیده گفت: این اقدامات در قالب جنگ روانی است اما کلیت آن خسارت هایی را به ایران وارد کرده که باید آمریکا جبران کند و مردم شک نداشته باشند که ما قران به قران آن را نقد می کنیم.

به گزارش ایسنا، سعید خطیبزاده در نشست هفتگی در واکنش به این که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود آمریکا برای کمک به ایران آمادگی دارد، گفت: ادعاهای مقامات آمریکایی در این زمینه تبلیغاتی و نمایشی است. آنها تا به امروز نه تنها کوچکترین قدمی در این ارتباط برنداشته اند بلکه صدها قدم برعکس این فرآیند عمل کرده اند. وی در مورد فروش نفت به چین در سند ۲۵ ساله گفت: به صورت روزانه بخش های مختلف در ایران در حال کارو تماس با کشورهای مختلف هستند و اگر می بینید که فشار حداکثری آمریکا به آن چیزی که آنها مد نظرشان بوده است نرسیده به خاطر این تلاش هاست. خطیب زاده در پاسخ به این که بر اساس برخی تحلیل ها ترامپ با برخی از اقدامات جنون آمیز میخواهد ایران را وارد یک درگیری بکند تا از این درگیری به نفع خود در انتخابات جهت کسب آرا استفاده کند، گفت: جواب ایران در برابر هر گونه اقدام آمریکا روشن است و ما اصلا محاسبه نمی کنیم که این پاسخ به نفع چه کسی در آمریکا است. ما در چارچوب سیاست های دفاعی خود عمل میکنیم و هر کسی با هر نیتی و تحلیلی وارد حریم امنیتی ایران شود سیلی می خورد.