هدف دشمن القای ناکارآمدی کارگزاران نظام است


رییس قوه قضاییه گفت: در کشور ظرفیت های اقتصادی فراوانی داریم که فعال سازی آنها نیازی به سرمایه گذاری ندارد و بهره برداری از آنها، بسیاری از مشکلات را کاهش می دهد و موجب رونق اشتغال و تولید و شکست توطئه های دشمن می شود.

سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت: دشمنان نظام اسلامی برای ضربه زدن به دین تلاش می کنند آموزه های دینی را در افکارعمومی مشوه جلوه دهند و برخی کشورها در منطقه که نام اسلام را هم یدک می کشند، ساقدوش دشمنان اسلام شده اند و دستشان در دست کسانی است که تا آرنج به خون کودکان و زنان مسلمان و تضییع حقوق انسان ها آلوده است. رئیس قوه قضاییه با اشاره به توطئه های دشمنان علیه نظام اسلامی اظهار داشت: اگر در برابر فشارهای دشمن که خودشان آن را فشار حداکثری توصیف کرده اند، به آموزه های دین و راهبرد مقاومت حداکثری توجه کنیم همه توطئه های دشمن نقش بر آب می شود.

رئیسی افزود: هدف دشمن خدشه دار کردن نظام مقدس اسلامی و ایجاد نارضایتی و یأس در جامعه اسلامی و القای ناکارآمدی جمهوری اسلامی و کارگزاران نظام است اما اگر مقاومت فعال و اقدام و عمل را سرلوحه قرار دهیم قطعاً هدف شوم آنها تحقق نخواهد یافت.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تحولات یک هفته اخیر آمریکا از جمله موضع گیری سخیف دونالد ترامپ علیه کشورمان و تکرار تحریم های بانکی و اقدام دادگاه فدرال این کشور، هفته گذشته را «هفته جنون حکمرانی در آمریکا» توصیف کرد و این اقدامات را نشانگر ابتذال و انحطاط این رژیم دانست.