عكس روز

تحت تعقیب کرونا-خبرگزاري ايرنا در اصفهان گزارشي منتشر كرده از كساني كه در اصفهان ماسك نمي‌زنند و عكاس با ايده جذابي مثل تبهكاران با آنها برخورد كرده.