خودکشی دانش‌آموز دیری به‌خاطر نداشتن گوشی واقعیت ندارد

سرویس جامعه جوان آنلاین: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش گفت: خودکشی دانش‌آموز دیّری به خاطر نداشتن گوشی نبوده است.
حاجی میرزایی ادامه داد: اینکه گفته شد دانش‌آموزی به خاطر نداشتن گوشی و تبلت خودکشی کرده واقعی نیست. در تلویزیون هم دیدید که با خانواده و معلم او صحبت شد. گزارش تأیید شده‌ای مبنی بر اینکه خودکشی به این دلیل اتفاق افتاده وجود ندارد.
وی با بیان اینکه هیچ منطقه و استانی حق ندارد دانش‌آموزی را به علت نداشتن ابزار هوشمند تحت فشار قرار دهد تا حتماً آن را تهیه کند، گفت: روش‌های دیگر هم وجود دارد و یکی از آن‌ها مدرسه تلویزیونی است، علاوه بر این‌ها بسته‌های خودآموز آموزشی تهیه کردیم. مدیران مدارس ما در سراسر کشور مسئول هستند که اجازه ندهند حتی یک دانش‌آموز از آموزش محروم شود. در تمام پایه‌های تحصیلی رشد ثبت‌نامی داشتیم، جز پیش دبستانی که برای آن برنامه غیرحضوری داریم.
حاجی میرزایی که در جمع مجلس دانش‌آموزی صحبت می‌کرد، تصریح کرد: آیا ما نسبت به عدالت اجتماعی و ترک تحصیل دانش‌آموزان بی توجه هستیم؟! سیاست آموزش و پرورش این است که خودش را در برابر آموزش همه دانش‌آموزان با هر امکانات و شرایطی مسئول می‌داند. در این جلسه گفته شد «آموزش و پرورش در مواجهه با کرونا ناتوان ظاهر شد» درخواست می‌کنم راهبرد‌ها و برنامه‌های کشور‌های دیگر را هم بررسی کنید. ۶۷ درصد معلمان دنیا برای اولین بار آموزش الکترونیکی را تجربه می‌کنند. دسترسی به اینترنت و ابزار هوشمند در هیچ کشوری صد در صدی نیست.