قاصدک 24

جایگاه نظرسنجی در انتخابات آمریکا

درحالی که حدود سه هفته به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده است گمانه زنی ها درباره پیروز این رقابت با تعدد نظرسنجی ها افزایش یافته است. این درحالی است که به دلیل کرونا امکان ارسال رای پستی نیز وجود دارد و بخش های اندکی از مردم نیز پیشاپیش رای خود را ارسال کرده اند.
نظرسنجی ها از میان این افراد نیز همچون سایر نظرسنجی ها از پیروزی قابل توجه بایدن حکایت دارد با این حال وضعیت انتخابات آمریکا را نمی توان از دریچه این نظرسنجی ها
مورد تحلیل قطعی قرار داد. به ویژه اینکه از میان موسساتی که اقدام به نظرسنجی کرده اند هنوز شاهد ورود موسسه گالوپ که درصد اطمینان به آن بسیار بیشتر است نبوده ایم. در واقع بیشتر موسسه هایی که تا کنون اقدام به نظرسنجی درباره نتیجه انتخابات کرده اند نزدیک به جریان چپ آمریکایی و دموکرات ها
هستند و بنابراین نمی توان اینگونه استنباط کرد که نتیجه نظرسنجی ها واقعیت امروز

رای دهندگان را نشان می دهد. به طور کلی وضعیت انتخابات در حال حاضر قابل پیش بینی نیست و هر روز این امکان وجود دارد رخدادهایی را شاهد باشیم که می تواند بر نتیجه تاثیرگذار باشد. از جمله موضوع انتشار بخشی از ایمیل‌های افشا شده از دوران وزارت خارجه هیلاری کلینتون در دولت اوباما که چنین اقداماتی می‌تواند شانس ترامپ را افزایش دهد. از سوی دیگر موضوع تنها رای شهروندان نیست چرا که رای الکترال نیز اهمیت دارد و در واقع نتیجه به صورت ایالت به ایالت در نظر گرفته می شود. به نظر می رسد با توجه به اینکه جریان اصلی رسانه های آمریکایی نزدیک به دموکرات ها
است جریانی به وجود آمده که القا می کند ترامپ شانس بسیار کمی دارد اما به نظر می رسد در یک ارزیابی منطقی حداقل می توان گفت دو کاندیدا هم اکنون 50 درصد شانس پیروزی دارند. علاوه بر این باید درنظر داشت که کانون‌های اصلی قدرت و ثروت نیز در نهایت بر نتیجه انتخابات و رای مردم تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین تاکید بر نظرسنجی ها برای پیش‌بینی رئیس جمهور آینده در ایالات متحده آمریکا امری کاهش‌گرایانه تلقی می شود و برای دستیابی به نتیجه لازم ابزاری مهم تر از گذشت زمان وجود ندارد کما اینکه در دوره قبل نیز نظرسنجی ها پیروزی هیلاری کلینتون را پیش بینی کرده بودند.