حق و حقوق ملت

رامین نخستین انصاری‪-‬ حقوق بشر، حق ذاتی همه انسانها، صرف نظر از نژاد، جنسیت، ملیت، قومیت، زبان، مذهب است و داشتن حق زندگی و آزادی عقیده و بیان، حق کار و تحصیل از حق و حقوق غیر قابل انکار ملت‌ها محسوب می‌شود. احترام و رعایت حق و حقوق ملت به همه افراد امکان زندگی با عزت، آزادی، برابری، عدالت و صلح را می‌دهد. هر شخصی این حق را داردکه بدون تمایز از هر نوع نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا نظرات دیگر، به زندگی خود ادامه دهد و در این میان حق و حقوق برای رشد کامل افراد و جامعه ضروری است و در نهایت حق و حقوق مجموعه‌ای از اصول اخلاقی است که برای همه افراد جامعه لازم و ضروری است. حقوق استانداردهای لازم برای زندگی با وقار مردم است. وقتی از حقوق مردم
اطمینان حاصل شود، شهروندان قادر خواهند بود ویژگی‌های انسانی مانند هوش، استعداد و وجدان و اخلاق را به طور کامل رشد دهند. میثاق با حق و حقوق ملت از جمله آزادی و برابری در پیشگاه قانون؛ حق محاکمه عادلانه و آزادی اندیشه و عقیده و بیان؛ اجتماع مسالمت آمیز می‌تواند سلامت روح و روان جامعه را تضمین نماید. رعایت حق و حقوق ملت از کشورها محافظت می‌نماید. این ایده که انسانها باید دارای مجموعه‌ای از حقوق و آزادیهای اساسی باشند ریشه عمیقی در ادیان و تجربیات بشر در طول تاریخ دارد. حق و حقوق آدمی همانند زره پوش است که از تک تک افراد جامعه حمایت و محافظت می‌کند. باید یاد گرفت علی رغم اختلاف نظر به یکدیگر احترام بگذاریم. پذیرش حق و حقوق مردم به معنای پذیرفتن این امر مهم است که مردم حق و حقوقی دارند و مهم نیست که جامعه سیاسی چه می‌گوید و چه فکر می‌کند. حقوق بشر به عنوان یک حق به شمار می‌رود که همه انسان‌ها باید از آن برخوردار باشند و نباید افراد جامعه از حق و حقوقشان منع شوند، زیرا پذیرفتن حق و حقوق مردم در نهایت بر ارزشهای اخلاقی تکیه می‌کند. معنای واقعی حق برای زندگی این است که هیچ کس نباید زندگی را از مردم بگیرد. آنها برای انسانیت و کرامت انسانی ما ضروری هستند. بدون حق و حقوق؛ جامعه نمی‌تواند به توانایی بالقوه خود برسد. قدرت دولت نمی‌تواند نامحدود یا خودسرانه باشد. لازم است حداقل در حدی محدود شود که همه افراد در آن بتوانند با حداقل شرایط خاص، همراه با کرامت انسانی زندگی کنند. مجبور شدن به کاری خلاف اراده خود، روح انسان را فرومایه می‌کند. عدم تحمل نشان‌دهنده عدم احترام به تفاوت است. همانطور که درد و مشقت برای هیچ کس قابل قبول نیست برای دیگران هم نیز چنین است. مهم است که ملت از حق و حقوق خود آگاهی داشته باشند و به شکل مسالمت آمیز و دموکراتیک ان را از جامعه سیاسی طلب کنند. دانستن این اصل، برابری، ازادی و احترام به عقاید یکدیگر را نمایان می‌کند. حقوق ملت قابل انکار نیست و این بدان معنی است که هیچ کس نمی‌تواند مطرح نماید آن را گم کرده است. زیرا آنها با واقعیت وجود انسان مرتبط هستند. هیچ حقی برتر و مهمتر از حق و حقوق ملت نیست. جامعه امروزین جهان احتیاج دارد که همه برابر باشند و به همان اندازه شایسته احترام باشند و این موضوع باید در تمام زمینه‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی گسترش یابد. جامعه سیاسی موظف به انجام گام‌هایی برای دستیابی به تحقق کامل حقوق ملت‌ها است. تعهد دنیا در حمایت از حق و حقوق انسان‌ها باید به اجرا درآید و موجبات تدوین منشوری که حاوی حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است، شود.