پیش بینی مرگ ٣٠٠ هزار نفر به خاطر کرونا


رئیس بیمارستان سینا گفت: باید در زمینه بهداشتی فعالیت بیشتری انجام دهیم تا جلوی مبتلا شدن افراد را بگیریم، وگرنه اگر بیمارستانها ۱۰ برابر هم شود، تا زمانی که اپیدمی مهار نشود، شرایط همچنان سخت خواهد بود.محمد طالبپور رئیس بیمارستان سینا در گفتوگو با ایلنا با اشاره به پیشبینی روند شیوع کرونا در کشور افزود: این بیماری حداقل تا یک سال و نیم دیگر با ما خواهد بود و اگر همینطور ادامه پیدا کند، اپیدمی سرعت بیشتری خواهد گرفت، طبق پیشبینی که از سوی مسئولان وزارتخانه صورت گرفته، اگر وضعیت تا یک سال و نیم دیگر به همین شکل ادامه پیدا کند، روزانه ۶۰۰ الی ۷۰۰ فوتی خواهیم داشت و در مجموع حدود ۳۰۰ هزار مورد مرگ و میر به علت کرونا خواهیم داشت و به عبارتی به ازای هر ۳۰۰ نفر یک نفر در معرض خطر مرگ کرونا در جامعه است که این عدد بسیار بالاست و اگر مردم همت متعالی نداشته باشند و سیستمهای بهداشتی نیز تقویت نشود، ما شاهد مرگو میر وسیع خواهیم بود، البته نه در ایران بلکه در تمام دنیا این اتفاق خواهد افتاد چون الان این یک مشکل همگانی است.وی ادامه داد: خیلی از کشورها که در زمینه بهداشتی تمرکز داشتند، در کنترل کرونا موفق بودند و خیلی از کشورها ناموفق هستند، چون در زمینهی درمانی تمرکز کردند، در صورتی که من فکر میکنم در کشور خودمان باید در زمینه بهداشتی فعالیت بیشتری انجام دهیم تا جلوی مبتلا شدن افراد را بگیریم، وگرنه اگر بیمارستانها ده برابر هم شود، وقتی اپیدمی مهار نشود، شرایط همچنان سخت خواهد بود. طالبپور گفت: پرسنل بیمارستانها برای کنترل ویروس کرونا تا پای جان ایستادگی کردند، اما نباید در قسمتهای درمانی فشاری وارد کنیم، چون این بودجهای که برای داروها هزینه میشود، اگر از همان اول برای اقدامات بهداشتی هزینه میشد، خیلی زودتر بیماری کنترل شده بود و همچنین جان بسیاری از افراد از بین نمیرفت، اما متاسفانه ما در بخش درمان تمرکز بیشتری داشتیم و میزان دارویی که در ایران مصرف میشود از بسیاری از کشورهای اروپایی بیشتر است، در صورتی که مرگ و میر آنها کمتر است.