کشف انبار لاستیک‌های دولتی و ورق‌های فولادی

18 هزار حلقه لاستیک دولتي و 28 هزار تن انواع ورق‌های فولادی شناسایی و توقیف
 گردید.
 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، با تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) در دو عملیات، عامل اصلی اخلال در توزيع لاستيک دولتي به ناوگان حمل و نقل جاده‌ای در استان خوزستان دستگیر و انبارهای احتکار کنندگان انواع ورق‌های فولادی در شهرستان مبارکه اصفهان شناسایی و توقیف گردید. بر اساس اعترافات و اسناد پرونده در استان خوزستان، متهم با اخذ 18000 حلقه لاستیک به نرخ دولتی با عدم توزیع لاستیک‌ها به نرخ مصوب و فروش آن در بازار آزاد خارج از استان، سبب اخلال در تامین لاستیک کامیونداران گردیده بود؛ در بازرسی به عمل آمده از انبار، بیش از 1000 حلقه لاستیک کشف و پس از توقیف تحویل مراجع قضایی
 گردید. 
همچنین با بررسی‌های انجام شده در استان اصفهان، احتکار کنندگان 28 هزار تن انواع ورق‌های فولادی را از طریق سهمیه بورس ضمن تبانی با انبارهای موصوف اخذ و اقدام به مخدوش نمودن لیبل‌های قبلی و صدور حواله بار مجدد به مقاصد مختلف، خارج از شبکه و در بازار آزاد به بیش از دو برابر قیمت در بورس به فروش می‌رساندند؛ پس از بازرسی 9 انبار حاشیه شهرستان مبارکه استان اصفهان شناسایی و ضمن توقیف، تحویل مراجع ذی صلاح
 شد.