آمريكا عليه آمريكا

«شرق» انتخابات 2020 آمريكا را در گفت‌وگو با صاحب‌نظران بررسي مي‌كند آمريكا عليه آمريكا شرق: اتفاقات بزرگ و خبرهای مهمی که زمانی انتشارشان، نظرسنجی‌های رقابت‌های انتخاباتی را چندین درصد بالا و پایین می‌کرد، حالا می‌آیند و می‌روند، بدون آنکه فرق چندانی در اوضاع ایجاد کنند. به جای کنایه‌های ظریف، رقبای سیاسی حالا رسما و صراحتا یکدیگر را به رذایل اخلاقی متهم می‌کنند، بدون آنکه از واکنش منفی مخاطب به ادبیاتشان نگران باشند. فضای سیاسی قطبی‌شده شکلی به رقابت انتخاباتی داده است که در آن درصد کمی از رأی‌دهنده‌ها واقعا بین دو گزینه انتخاب می‌کنند و بسیاری، به هر حالت و هر حال، به کاندیدای جبهه خود رأی می‌دهند و تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند تصور پیروزی جبهه رقیب را تحمل کنند؛ چرا که هر دو دسته بر این باورند که پیروزی دیگری، کشور را دچار بنیان‌های ماهوی خواهد کرد. گذشت دورانی که پیروزی چهل‌وچند ایالتی در انتخابات ریاست‌جمهوری ممکن بود. فضای سیاسی آمریکا با دوقطبی شدیدی که شکل گرفته، رقابت انتخاباتی ۲۰۲۰ را چطور از سر می‌گذراند؟

در صفحه‌هاي 4،3،2و 8 بخوانيد.