خبر

نتایج یک بررسی نشان داد که بحران همه‌گیری کووید-۱۹ باعث ایجاد پیامدهای روانی مثل افسردگی، کاهش تمرکز و آشفتگی ذهنی، عدم اعتماد به نفس، نگرش منفی به سازمان، تعارض درون‌فردی، ناامیدی، استرس، تضعیف روحیه و... در پرستاران شده است.
به گزارش ایسنا، شرایطی که همه‌گیری کووید-۱۹ در ایران و جهان ایجاد کرده، باعث شده کارکنان مراقبت‌های بهداشتی که به طور مستقیم در تشخیص، معالجه و مراقبت از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ درگیر هستند، در معرض خطرات بسیاری به خصوص از جنبه‌های پریشانی روانی و سایر علائم سلامت روان قرار گیرند.
تعداد روزافزون موارد تاییدشده و مشکوک، فشار زیاد کار، کاهش وسایل محافظت شخصی، پوشش گسترده رسانه‌ها، ‌ فقدان داروهای خاص و احساس عدم حمایت کافی از آن‌ها ممکن است همگی در فشار روانی این افراد نقش داشته باشند.
اگرچه عواملی که باعث ایجاد حالت‌های روانی مختلف در کارکنان بخش‌های درمانی مبارزه با کووید-۱۹ بررسی و شناسایی شده‌اند، اما پیامدهایی که این بیماری در آینده بر کادر درمان بر جای می‌گذارد، مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است.
به همین منظور پژوهشگران پیامدهای روانی که این بیماری برای پرستاران داشته را بررسی کردند. رضا سپهوند، معصومه مومنی منفرد، صابر تقی‌پور؛ پژوهشگران دانشکده مدیریت دانشگاه لرستان، در انجام این مطالعه مشارکت داشتند.
در مصاحبه‌های انجام‌شده، ۱۶ مورد پیامد روانی بیماری کووید-۱۹ در پرستاران مطرح شد. این موارد شامل؛ خلاقیت‌زدایی، عدم اعتماد به نفس، نگرش منفی به سازمان، تعارض درون‌فردی، ناامیدی، استرس، تضعیف روحیه، بی‌انگیزگی، کاهش تمرکز، فرسودگی شغلی، کاهش رضایت درونی، کاهش درگیری شغلی، خستگی عاطفی، افسردگی، آشفتگی ذهنی و فشار کاری ادراک‌شده است.
طبق بررسی‌های انجام شده؛ افسردگی، کاهش تمرکز و آشفتگی ذهنی مهم‌ترین پیامدهای روانی ناشی از کووید-۱۹ در بین پرستاران است و همچنین نگرش منفی به سازمان و خلاقیت‌زدایی، کم‌ اهمیت‌ترین پیامدهای این بیماری است.
به گفته پژوهشگران این مطالعه؛ «شرایط بحرانی در پی انتشار سریع بیماری کووید ۱۹ سبب گردیده پرستاران فشار کاری بالایی را احساس کنند به نحوی که زمان‌بندی فعالیت‌های کاریشان دچار تغییرات عدیده‌ای شده است. پرستاران به علت درگیری مستقیم با این بیماری و خطرات انتقال بیماری می‌بایست به صورت مستمر در محیط کاری حضور داشته باشندو علاوه بر این؛ پرستاران از دیدار همسر و فرزندان و سایر اعضای خانواده محروم هستند.