اخبار کوتاه


برگزاری مراسم عزاداری با حضور رهبر معظم انقلاب

مراسم عزاداری شهادت حضرت امام علیبنموسیالرضا (ع) در حسینیه امام خمینی با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد.به گزارش ایسنا، در این مراسم که به علت رعایت ضوابط بهداشتی بدون حضور جمعیت برگزار شد، حجتالاسلام عابدینی در سخنانی، برادری و ارتباط بین مؤمنین را لازمه درک مراتب توحیدی دانست و گفت: در نگاه دینی و بر اساس روایات متعدد، ایثار و گذشت، خوشرویی، انفاق و گرهگشایی از جمله مصادیق اخوّت مؤمنانه است که این ارتباط لازمه ارتباط با معصوم و تقرب به پروردگار است.همچنین در این مراسم محمود کریمی به ذکر مصیبت و مرثیهسرایی پرداخت.

 

 

انتقاد رئیس دفتر رئیس جمهوری از اتهام زنی به دولت

رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره انتشار مطلبی درباره تخصیص اعتبارات کرونایی به یکی از دانشگاههای کشور به دلیل عضویت فرزند رئیس جمهور در هیئت علمی این دانشگاه گفت: سازمان برنامه و بودجه به بسیاری از دانشگاههایی که نیازمند هستند، کمک کردند و این روند هم ادامه دارد؛ حال ممکن است عدهای دنبال آن باشند تا بگردند و در هر دانشگاه افرادی را پیدا کنند و بگویند که بودجه دولت به خاطر این افراد به آن دانشگاه دادند. محمود واعظی در گفتوگو با ایسنا با تاکید بر اینکه بجز دانشگاهها به بیمارستانها و مراکز دیگر نیز کمکهایی شده است، گفت: درباره اعتباراتی که از محل صندوق توسعه ملی تخصیص داده میشود، هر اتفاقی که بیفتد بر اساس چارچوبی است که ما خدمت رهبری نوشتیم و بر اساس محور و دستورات ایشان از اعتبارات این صندوق استفاده میشود؛ مگر میشود هر کسی هر کاری که دلش بخواهد انجام دهد؟ وی گفت: درباره عضویت فرزند آقای روحانی در هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرسوجو کردم و اصلا چنین چیزی نیست؛ در واقع کسی که این سناریو را طراحی کرده، خبرنگاران را سر کار گذاشته است.