قاصدک 24

دریافت گزارش سایت‌های قمار، شرط بندی و فیشینگ در بستر پیام‌رسان‌های داخلی

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور امکان دریافت گزارش سایت‌های قمار، شرط بندی و فیشینگ در بستر پیام‌رسان‌های داخلی را فراهم کرده است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد:
معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور امکان دریافت گزارش سایت‌های قمار، شرط بندی و فیشینگ در بستر پیام‌رسان‌های داخلی از جمله بله، سروش، ایتا و گپ و همچنین روبیکا را جهت مسدودسازی فوری و آنی و همچنین سهولت دریافت گزارشات مردمی و ارتباط تعاملی با گزارش‌دهندگان از طریق نام کاربری
 netreport@ فراهم نموده است.

افراد می‌توانند در پیام‌ءرسان‌های ذکر شده نسبت به ارسال محتوای مربوط به فیشینگ، قمار و شرط بندی اقدام تا پس از بررسی کارشناس به صورت فوری مسدود شود.