برخی اول سخن می‌گویند و بعد فکر می‌کنند

شرايط کنوني حاکم بر کشور، شرايطي کاملا استثنايي است به‌طوري‌که در طول 40 سال گذشته مشابه آن را نداشته‌ايم. از طرفي هم رهبر انقلاب و هم قبل از ايشان، امام امت به دست‌اندرکاران نظام در همه جناح‌ها توصيه مي‌فرمودند يد واحده باشيد که در اين صورت مي‌توانيد به موفقيت برسيد. چندي پيش مطلبي از آقاي مجتبي ذوالنوري مبني بر اينکه دکتر روحاني بايد اعدام شود، توئيت شد درحالي‌که در طول 40 سال انقلاب چنين سخني از زبان هيچکدام از دوستان انقلاب بيان نشده و در هيچ جناحي چه چپ و چه راست، چنين سخني خطاب به دومين شخصيت نظام گفته نشد. البته از آقاي ذوالنوري بيش از اين انتظاري نيست و از اين دست اظهارات کم نداشته‌اند. برخي اول سخن مي‌گويند و بعد فکر مي‌کنند اين يعني ايشان ابتدا جوانب کار را در نظر نمي‌گيرد که حالت خطرناکي براي يک مسئول است. آيا از اينکه واشنگتن و تل‌آويو و منافقين با شنيدن اين حرف خوشحال شدند، مطلع است؟ سوال اين است که اصلا اين حرف از جانب يک نماينده مجلس که در مسند قضا نيست، چه معنايي دارد؟ حتي رئيس قوه قضائيه که مسئول قضائي کشور هستند، نسبت به يک فرد عادي حکم اعدام صادر نمي‌کند و حکم را منوط به محاکمه از سوي قاضي و طي مراحل دادرسي مي‌داند. اين درحالي است که وقتي طرف حکم گرفت، امکان اعتراض به حکمش را دارد که به دادگاه تجديدنظر برود و تقاضاي فرجام‌خواهي نمايد. اما آقاي ذوالنوري چون اول حرف مي‌زند و بعدا فکر مي‌کند، حکم اعدام را صادر کرد! حکايت ذوالنور به معناي صاحب نور است که در واقع صاحب تاريکي است و استيضاح و اعدام مطالبه هميشگي اوست. اما چه هدفي دارند؟ به نظر مي‌رسد جز بهم ريختن هدف ديگري دنبال نمي‌کنند و از صبوري مردمي که به‌سختي اوضاع را تحمل مي‌کنند و به آينده اميدوارند، گويا ناراحتند. دليل ديگر، همان کينه انتخابات است که يکي از صفات ناپسند در اسلام است که مذمت شده و همانا کينه‌توزي است. ذوالنوري اگر بخواهد روي منبر مردم را از نظر اخلاقي دعوت به مهرباني نسبت به يکديگر کند که کينه همديگر را به دل نگيرند و اهل مدارا باشند، چگونه مي‌تواند وقتي دائم دنبال استيضاح و سخن از اعدام مي‌گويد. انتظار مي‌رود که قوه‌قضائيه از طرف 24ميليون راي رئيس‌جمهور احقاق حق کرده و دادگاه ويژه روحانيت، اقدام قانوني خود را انجام دهد تا کساني که در برابر سخناني که در لباس رافت و مهرباني بيان مي‌کند، پاسخگو باشند يا لااقل توجيه شوند که امروز، روز بيان اين مطالب تحريک‌کننده نيست. بگذاريد اين پل‌ها را پشت سر بگذاريم و از اين مسائل عبور کنيم، وقت براي دعوا هنوز وجود دارد ولي متاسفانه به‌جاي اينکه از بلندگوي مجلس که به دستشان افتاده، براي هدايت و رفع مشکلات کشور استفاده شود، استفاده‌هاي غيرمرتبط مي‌کنند. ذوالنوري در جايگاه رئيس کميسيون امنيت ملي به جاي اينکه دنبال امنيت و آرامش باشد، درحالي اعدام رئيس‌جمهور را مطرح مي‌کند که به جوانب آنچه در پي آن به‌وجود مي‌آيد، بي‌توجه بوده و گويي دنبال دعواست.