عكس روز

«شان کانری» بازیگر برنده اسکار که سابقه بازی در نقش «جیمز باند» را در هفت فیلم سینمایی مامور 007 داشت، در سن ۹1 سالگی درگذشت.